Barion Pixel
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Fizetési, szállítási feltételek

ÁRAK, FIZETÉS, LEMONDÁS

Bruttó 20 000 Ft feletti megrendelés esetén a szállítási díj ingyenes.

Bruttó 20 000 Ft alatti megrendelések esetén a szállítási díj 1 651 Ft

Személyes átvételre lehetősége van az alábbi címen 1075 Budapest, Károly krt. 1. 1. em. 6. (54-es csengő).

Az iroda csak átvevőpontként üzemel, fizetésre illetve a termékek megtekintésére nincsen lehetőség! Kérjük csak az értesítő e-mail megérkezése után keresse a megrendelését. A termék átvételéhez szüksége lesz a rendelési számára, illetve a rendelés visszaigazolásának bemutatására kinyomtatott vagy elektronikus formában.

A Webáruházban megadott árak forintban értendőek, amelyek a Magyarországon alkalmazandó mindenkori ÁFA összegét tartalmazzák. Az Ügyfél által megvásárolt Termék(ek)et a hatályos jogszabályok szerint alkalmazandó általános forgalmi adó terheli.

Az Webáruház katalógusában feltüntetett árak a szállítási díjakat nem tartalmazzák, kivéve, ha a Szolgáltató ezt kifejezetten átvállalja. Ugyanakkor a megrendelésben feltüntetett bruttó végösszeg tartalmazza a Termékek ÁFA-val növelt árát, valamint a szállítási és egyéb költségeket. A Szolgáltató a jelen szakasz szerinti végösszegből levonja az Ügyfél által érvényesített kedvezményeket.

A Szolgáltató által meghirdetett kedvezmények más kedvezménnyel nem vonhatóak össze, kivéve, ha a Szolgáltató által meghirdetett kedvezmény ezt kifejezetten lehetővé teszi.

A Szolgáltató a fizetés és szállítás menüpont alatt közzéteszi a Webáruházban aktuálisan elérhető fizetési módokat, amelyek a konkrét megrendelés esetén az Ügyfél által választott szállítási módtól függően is változhatnak. Az Ügyfél a megrendelés ellenértékét választása szerint az alábbi módokon fizetheti meg:

banki előre utalással: a Webáruházban feltüntetett számlaszámra történő banki utalással. A banki átutalás közlemény rovatába minden esetben fel kell tüntetni a díjbekérő sorszámát.

online bankkártyás fizetéssel: Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a Szolgáltatóhoz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.”

utánvétellel: Amennyiben az Ügyfél a banki előre utalás fizetési módot választotta, és a megrendelés leadását követő legfeljebb két (2) napon belül nem utalja át a megrendelés teljes összegét, úgy a Szolgáltató az Ügyfelet megkeresi. Amennyiben az Ügyfél megkereséstől számított további két (2) napon belül sem fizeti meg a megrendelés ellenértéket, úgy a Szolgáltató a Megrendelést törli és az Adásvételi Szerződés automatikusan hatályát veszti. Ebben az esetben a megrendelést meg kell ismételni.

A Szolgáltató jogosult jogkövetkezmények nélkül az Ügyfél egyidejű tájékoztatása mellet törölni az Ügyfél megrendelését (amely esetben az Adásvételi Szerződés automatikusan hatályát veszti), ha az Ügyfél az online fizetési módot választotta, de a kártyát kibocsátó pénzintézet a tranzakciót nem engedélyezi, a tranzakciót nem érvényesíthető vagy az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott hibás, hiányos adatok nem teszik lehetővé a megrendelés teljesítését. Az online banki fizetés sikerességéről a Szolgáltató rendszerüzenetet küld.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget az olyan többletköltségért, amely az Ügyfél által választott fizetési módtól, vagy az Ügyfél kártyakibocsátó bankjától függ, ideértve különösen devizaárfolyam váltásból eredő költségeket.Az Ügyfél a megrendelés elküldését követően a Szolgáltató megrendelés elfogadásáról szóló Visszaigazolás megérkezéséig bármikor írásban lemondhatja a megrendelést, amely nem érinti az Adásvételi Szerződés szerinti elállási jogát. Amennyiben a megrendelt Termék az Ügyfél egyedi specifikációja alapján lett gyártva, vagy az Ügyfél egyedi igényeit elégíti ki, úgy az Ügyfél a megrendelést a jelen szakasz szerinti módon nem mondhatja le. A Szolgáltató a visszatérítendő vételárat mindaddig visszatarthatja, amíg a megrendelt Termék a Szolgáltatóhoz nem érkezik vissza.

KÖVETELÉSKEZELÉS:

A Szolgáltató jogosult arra, hogy Ügyféllel szemben fennálló Adásvételi Szerződésből eredő követelését (így különösen késedelem, kártérítés jogcímen) a Szolgáltató, vagy jogi képviselője által kiállított fizetési felszólítással, valamint peres vagy nemperes eljárás (különösen: közjegyzői fizetési meghagyásos eljárás, végrehajtási eljárás) keretében érvényesítse, illetve az Ügyféllel peren kívüli egyeztetéseket folytasson a követelés megfizetéséről. A Szolgáltató jogosult az Ügyfél által tett kötelezettségvállalások betartásának nyomon követésére. A követelés jogszerűsége esetén az Ügyfél köteles a fennálló követelés mellett a követelés behajtásával kapcsolatban felmerült költségeket (ideértve a jogi képviselő által küldött fizetési felszólítások bruttó 25.000,- Ft / felszólítás összegű költségét) és díjakat (pl. eljárási díjak és illetékek), illetve a késedelmi kamat összegét is megtéríteni a Szolgáltató részére.

SZÁMLÁZÁS

A Szolgáltató az Ügyfél által megrendelt Termék(ek) ellenértékéről – a megrendelés e-mailben történő Visszaigazolást követően – elektronikus számlát/nyugtát állít ki és küld meg e-mailben az Ügyfél részére. A számla tartalmazza különösen az Ügyfél által megadott számlázási adatokat, a megrendelt Termék megnevezését és mennyiségét, a megrendelés azonosítóját (sorszámát), a megrendelés ellenértékét, valamint a Szolgáltató adatait.

A Szolgáltató az adószámmal rendelkező, fogyasztónak nem minősülő vállalkozások részére a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalmú számlát állít ki. A fogyasztónak nem minősülő Ügyfél kötelezettsége és felelőssége minden, a hatályos jogszabályok szerinti számlakibocsátásához szükséges adat(ok) megadása. A fogyasztónak nem minősülő Ügyfél felelőssége a számlára kerülő, rá vonatkozó adatok valóságnak megfelelő és pontos rögzítése.

A kiállított számlákat a Szolgáltató e-számla formájában küldi meg, kivéve, ha az Ügyfél nem rendelkezik e-mail címmel. Ebben az esetben a Szolgáltató a számlát kipostázza.

SZÁLLÍTÁS, ÁTVÉTEL

A megrendelési űrlap kitöltése során az Ügyfélnek lehetősége van megadni a szállítási címét, ahova a Termék(ek) kiszállítását kéri. A Szolgáltató a szállításról szóló menüpont alatt közzéteszi a Webáruházban aktuálisan elérhető szállítási módokat, amelyek a konkrét megrendelés esetén az Ügyfél által választott fizetési módtól függően is változhatnak.

A Termék szállítására kizárólag Magyarország területén van lehetőség.

A Szolgáltató jogosult saját belátása szerint meghatározni és módosítani azt a minimális küszöbértékű megrendelést, amely felett a Terméket ingyenes szállítja. Ebben az esetben a Szolgáltató jogosult eldöntetni, hogy a szállítást milyen szolgáltató közreműködésével teljesíti.

A Szolgáltató a megrendelt Termékeket – az utánvételes fizetési mód kivételével – kizárólag a megrendelés ellenértékének megfizetését követően juttatja el – a szerződött, szállítást végző partnerein keresztül – az Ügyfél részére a Webáruház szállításról szóló menüpontjában feltüntetett aktuális szállítási módokon.

A Szolgáltató az egyes Termék leírásában meghatározza a házhozszállítás várható idejét, amely banki előreutalás esetén a vételárnak a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírást követő munkanaptól, online bankkártyás fizetés esetén a sikeres tranzakció napját követő munkanaptól, míg utánvételes fizetési mód esetén a megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolás megérkezésének napjától kezdődik. A Szolgáltató a szállítás várható idejéről és költségéről a megrendelés leadásának folyamata során, valamint a Webáruház felületein is tájékoztatást nyújt. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Termék(ek) szállítási időpontjával kapcsolatos értesítések tájékoztató jellegűek, így azok nem válnak az Adásvételi Szerződés részévé. A szállítás időpontjával kapcsolatos tájékoztatásokban, értesítésekben szereplő időpontok meghiúsulása vagy elmaradása miatt egyik fél sem fordulhat kártérítési igénnyel a másik fél irányába. A Szolgáltató a Termék(ek) futárszolgálat részére történő átadásáról tájékoztatást küld az Ügyfél részére.

A Szolgáltató a megrendelés ellenértékének beérkezését követően haladéktalanul, de legfeljebb tizennégy (14) munkanapon belül gondoskodik a megrendelt Termékek Ügyfél részére történő kézbesítéséről. Amennyiben a megrendelt Termékek kiszállítása a jelen szakasz szerinti határidőn belül nem teljesíthető, úgy a Szolgáltató a kiszállítás várható késedelmének idejéről haladéktalanul értesíti az Ügyfelet, valamint lehetőséget biztosít arra, hogy az Ügyfél a megrendelését visszavonja. Visszavonás esetén a Szolgáltató a vételárat legfeljebb tizennégy (14) naptári napon belül visszafizeti. A visszautalással kapcsolatban az Ügyfelet semmilyen többletköltség nem terheli.

A Szolgáltató a teljesítés lehetetlenülése esetén az Adásvételi Szerződést megszünteti, ebben az esetben a Szolgáltató az Ügyfelet haladéktalanul tájékoztatja, és a megfizetett ellenérték összegét legkésőbb tizennégy (14) naptári napon belül visszautalja. A visszautalással kapcsolatban az Ügyfelet semmilyen többletköltség nem terheli.

Az Ügyfél a részére kézbesített Termék(ek) mennyiségi és minőségi megfelelőségét a kézbesítést, illetve átvételt követően a csomag kibontásával egyidejűleg köteles ellenőrizni, és meggyőződni a Termék észlelhető hibáiról, valamint arról, hogy a Termék megfelel-e a leadott megrendelésben rögzített és visszaigazolt terméknek. Az Ügyfél jogosult a kézbesítést végző futár jelenlétében kibontott sérült, esztétikai vagy egyéb hibával rendelkező Termék átvételét megtagadni, és azt erre rendszeresített űrlap egyidejű kitöltésével, a futárral visszaküldeni.

Ha fogyasztónak minősülő Ügyféllel kötött Adásvételi Szerződés teljesítési ideje az Adásvételi Szerződés megkötéséhez kapcsolódó valamennyi körülményre figyelemmel alapvető fontosságú, vagy a fogyasztónak minősülő Ügyfél az Adásvételi Szerződés megkötése előtt tájékoztatta a Szolgáltatót annak alapvető fontosságáról, akkor az Adásvételi Szerződést olyannak kell tekinteni, mint amit a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni, így attól a fogyasztónak minősülő Ügyfél póthatáridő tűzése nélkül jogosult elállni. Ebben az esetben a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy (14) napon belül visszatéríti a fogyasztónak minősülő Ügyfél által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is (pl: szállítási költség).

Amennyiben az Ügyfél a megrendelt Terméket első alkalommal nem veszi át, úgy az Szolgáltató még egy alkalommal megkísérli a Termék kiszállítását. Amennyiben az Ügyfél a második kiszállítási kísérletet követően sem veszi át a megrendelt Termék(ek)et, úgy a megrendelés a második sikertelen kiszállítást követő 15 napig még személyesen átvehető a Szolgáltató – Webáruház szállításról szóló menüpontja alatt feltüntetett – címén. Amennyiben az Ügyfél a Termék(ek) személy átvételéről tizenöt (15) napon belül sem gondoskodik, úgy a megrendelés a szállítási költséggel csökkentett összege visszautalásra kerül az Ügyfél részére.

Fogyasztónak nem minősülő Ügyfél esetén a Termék fuvarozó részére történő átadásával a kárveszély (így különösen a Termék véletlen elvesztésének vagy károsodásának kockázata) a fogyasztónak nem minősülő Ügyfélre száll át. Fogyasztónak minősülő Ügyfél esetén a kárveszély akkor száll át az Ügyfélre, amikor az Ügyfél vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a Termék(ek)et.

Elállás, megrendelés visszavonása

A jelen szakaszban foglalt jogok a Fogyasztónak nem minősülő Ügyfeleket nem illetik meg.

Ön, mint fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § alapján tizennégy (14) napon belül jogosult indokolás nélkül elállni az Adásvételi Szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a Rendszerhasználati Szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult tizennégy (14) napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő

az attól a naptól számított tizennégy (14) nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az árut átveszi;

több áru szolgáltatásakor: attól a naptól számított tizennégy (14) nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó árut átveszi;

több tételből vagy darabból álló áru szolgáltatásakor: amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Yellow Cut Bt. (2092 Budakeszi, Batthyány utca 1/A.; info@evenergy.hu).

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll az Adásvételi Szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított tizennégy (14) napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk az árut, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra az árut indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított tizennégy (14) napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a tizennégy (14) napos határidő letelte előtt elküldi az árut.

Az áru visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli, kivéve, ha a Szolgáltató külön írásban átvállalta e költség viselését.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre az áruban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áru jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát megfelelően és határidőben gyakorolta.

Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót az Adásvételi Szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami az Adásvételi Szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti. Az elállási jog gyakorlása esetén a Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó kárainak megtérítését. A Fogyasztónak minősülő Ügyfél az elállási jogát az Adásvételi Szerződés megkötésének napja és a Termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.

Nem illeti meg az Ügyfelet elállási vagy felmondási jog a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § meghatározott esetekben, így különösen, de nem kizárólagosan:

olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak (azaz, amennyiben elállási jog gyakorlásának biztosítása esetén gazdaságilag értéktelenné válna a megrendelt Termék);

lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta (ugyanis a felbontást követően lehetővé válik a fogyasztó számára a szerzői jogi védelem alá eső termék használata);

a hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében;

a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási/felmondási jogát

A Szolgáltató, beleértve a Szolgáltató nevében vagy képviseletében eljáró személyeket nem felelnek a fogyasztónak nem minősülő Ügyfélnek vagy nevében, illetve képviseletében eljáró személyek bármilyen káráért, beleértve az elmaradt hasznot is, kivéve, ha a kárt szándékosan okozták.