Barion Pixel
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

EVENERGY WEBÁRUHÁZ

 

I. A Szolgáltató adatai: 

Név: Yellow Cut Bt.

Székhely/Levelezési cím: 2092 Budakeszi, Batthyány utca 1/A

Adószám: 26528939-2-13

E-MAIL CÍM: info@evenergy.hu

TELEFONSZÁM: +3630/278-8596

(a továbbiakban együtt: Szolgáltató)

II. Bevezető rendelkezések

1. A Szolgáltató üzemelteti www.evenergy.hu weboldalon elérhető webáruházat (a továbbiakban: „Webáruház”), ahol lehetőséget biztosít a felhasználok (a továbbiakban: „Felhasználó” vagy „Ügyfél”) részére, hogy a weboldal digitális szolgáltatásait (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) használják, illetve a Webáruházban található termékek megrendelése során adásvételi szerződést (a továbbiakban: „Adásvételi Szerződés”) kössenek.

2. A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) személyi hatálya azokra a Felhasználókra terjed ki, akik a Webáruházat, illetőleg a Webáruházban lévő Szolgáltatásokat használják, illetve Rendszerhasználati Szerződést (lásd 1.1.1 pont) vagy az Adásvételi Szerződést megkötik. A Rendszerhasználati Szerződés, illetve az Adásvételi Szerződés megkötésére, valamint a Szolgáltatások igénybevételére a jelen ÁSZF rendelkezései irányadóak. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései irányadóak.

3. A jelen ÁSZF-ben használt, és külön nem definiált nagybetűs kifejezéseknek – amennyiben a jelen ÁSZF eltérően nem rendelkezik – a jelen ÁSZF 1. számú mellékletében meghatározott jelentésük van.

4. A jelen ÁSZF nem tartalmazza a Szolgáltató által a Webáruházzal összefüggésben folytatott adatkezeléseket. Az adatkezeléssel kapcsolatos információkat a Webáruház mindenkori felületén található Adatkezelési Tájékoztató, valamint cookie tájékoztató tartalmazza.

III. Webáruházban elérhető szolgáltatások

1. A Szolgáltató a Felhasználók részére az alábbi Szolgáltatásokat teszi elérhetővé a Webáruházban.

1.1. Regisztráció: a Felhasználó a Webáruházban található online űrlap kitöltését, valamint a jelen ÁSZF feltételeinek elfogadását követően, a „Regisztráció” gombra kattintva egyedi felhasználó névvel és jelszóval ellátott felhasználói fiókot hozhat létre annak érdekében, hogy a Webáruház kizárólag regisztrált felhasználók részére elérhető további szolgáltatásait is igénybe tudja venni. A felhasználói fiók lehetőséget ad a felhasználónak, hogy digitális adatokat kezeljen, illetve tároljon, hogy azokat később felhasználhassa vásárlásai során. A Felhasználó bármikor hozzáférhet a fiókban tárolt adataihoz, továbbá a megrendelés állapotának követése mellett a megrendelési előzményeket is megtekintheti.

1.1.1. A Szolgáltató által rendszeresített regisztrációs űrlap kitöltésével – ideértve a kitöltés során a jelen ÁSZF elfogadására vonatkozó jelölőnégyzet (ún. checkbox) bejelölését is – és az űrlapon lévő „Regisztráció” gomb megnyomásával a Szolgáltató, valamint a Felhasználó között a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel a Weboldal Szolgáltatásainak használatára vonatkozó szerződés (a továbbiakban: Rendszerhasználati Szerződés) jön létre. A jelen ÁSZF alapján létrejövő Rendszerhasználati Szerződés üzlethelyiségen kívüli és távollévők között kötött szerződés, de nem minősül írásba foglalt szerződésnek, ezért azokat a Szolgáltató külön nem iktatja, és azok utóbb nem is hozzáférhetőek. A Rendszerhasználati Szerződés nyelve magyar. A Szolgáltató a regisztráció sikerességéről e-mail rendszerüzenetet küld az ügyfél részére.

1.1.2. A Szolgáltató a regisztráció során létrehozott felhasználói fiókot határozatlan időre, térítésmentesen biztosítja a Felhasználó részére, illetve lehetőség biztosít a Rendszerhasználati Szerződés felmondására (X. fejezet). A Felhasználó a felhasználói fiókot bármikor, indokolás nélkül törölheti az alábbi módokon: a „Fiókom/Személyes adatok törlése” menüpontban vagy info@evenergy.hu e-mail címre írt megkereséssel. A Felhasználó a regisztráció során megadott adatait bármikor módosíthatja az alábbi módokon: a „Fiókom/Fiókadatok módosítása” menüpontban vagy info@evenergy.hu e-mail címre írt megkereséssel. A Felhasználó jogosult jelszó emlékeztetőt kérni, amelyet a Szolgáltató e-mail üzenet formájában küld meg a Felhasználó részére, amelyben lehetőséget biztosít a jelszó módosítására.

1.1.3. A Felhasználó köteles a Regisztráció, valamint Szolgáltatások használata során valós és naprakész adatokat megadni. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult a nyilvánvalóan valótlan adatokkal létrehozott felhasználói fiókot törölni, vagy a Szolgáltatások igénybevételét, megrendelés leadását megtagadni vagy azokat valós adatok megadásához kötni.

1.2.   Webáruházban található termékek és tartalmak megtekintése: A Felhasználó a Webáruházba feltöltött Termék(ek) műszaki és egyéb leírását, a Termék(ek) képi illusztrációját, valamint a Webáruházba feltöltött cikkeket ingyenesen megtekintheti, illetve elolvashatja.

1.3.   Kosár szolgáltatás: a Felhasználó ezen szolgáltatás segítségével egy vagy több Webáruházban kiválasztott Termék Adásvételi Szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatának feltételeit jelentheti meg egyidejűleg, így különösen az egyes termékek egységárát, mennyiségét, összegét, a megrendelés nettó és bruttó végösszegét, valamint szállítás várható költségét (a továbbiakban: „Kosár”).

1.3.1. A Kosár funkció a „Kosárba” gomb megnyomásával automatikusan működésbe lép. A Kosár funkció használata ingyenes és regisztráció nélkül is igény bevehető.

1.3.2. A Felhasználó tudomással veszi, hogy a Termék(ek) Kosárba helyezése önmagában nem minősül megrendelésnek, vagy a Termék(ek) lefoglalásának, illetve nem keletkeztet a Szolgáltató részéről szállítási kötelezettséget.

1.3.3. A Kosár funkció kikapcsol, ha a Felhasználó Termék(ek)et a Kosárból eltávolítja, a megrendelést visszavonja, vagy ha a megrendelést leadja. Ugyanakkor a Felhasználó tudomással veszi, hogy a Szolgáltató nem biztosítja a Felhasználó által Kosárba helyezett Termék(ek) Webáruházban való folyamatos elérhetőségét annak érdekében, hogy az Ügyfél később megrendelést adhasson le ezekre a Termék(ek)re. A Szolgáltató a Kosárba helyezett Termék(ek) árát és elérhetőségét szabadon jogosult megváltoztatni a „Megrendelem” gomb megnyomásáig.

1.4. Termékek megrendelése, illetve Adásvételi Szerződés megkötése: a Felhasználó a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint a Webáruházban feltüntetett Termék(ek)re vonatkozóan megrendeléseket adhat le, illetve elektronikus úton Adásvételi Szerződést köthet.

1.5. Árajánlat kérése: a Felhasználónak lehetősége van arra, hogy a megrendelés véglegesítése előtt erre rendszeresített online űrlap kitöltését követően a Szolgáltatótól egyedi árajánlatot kérjen.

1.6. Hírlevél: a Felhasználónak lehetősége van arra, hogy a Webáruházban található adatok megadását követően különösen az alábbi módokon a Szolgáltató hírlevelére feliratkozzon: a Webáruház kezdő oldalán, vagy a megrendelés folyamata során. A hírlevélre való feliratkozás sikerességéről a Szolgáltató rendszerüzenetet küld a Felhasználó e-mail címére.

1.7. Rendszerüzenetek, tájékoztatók: a Szolgáltató a Felhasználók által megadott e-mail címekre különösen az alábbi – hírlevélnek nem minősülő – tájékoztatásokat küldi meg a Szolgáltatások igénybevételével összefüggésben: a megrendelés rögzítéséről szóló rendszerüzenet, a megrendelés elfogadásáról/törléséről szóló visszaigazolás, sikeres bankkártyás fizetésről szóló rendszerüzenet, a futárszolgálat részére történő átadásról szóló tájékoztatás; regisztráció sikerességéről szóló rendszerüzenet, jelszó emlékeztető, hírlevél feliratkozás sikerességéről szóló rendszerüzenet.

2. A Felhasználó a Webáruház használata során kötelezettséget vállal arra, hogy

2.1. a Szolgáltatásokat olyan módon használja, hogy annak során ne akadályozza a Webáruház működését, illetve a Szolgáltatások további felhasználók általi zavartalan igénybevételét vagy Szolgáltatói üzleti titkainak megőrzését, ideértve különösen minden olyan tevékenységet, amelynek célja az üzleti titkok, adatbázisban szereplő adatok megszerzése, módosítása, jogosulatlan felhasználása, vagy a Webáruház működéséhez szükséges technikai, műszaki feltételek megzavarása, illetve a Webáruház tartalmának jogosulatlan módosítása;

2.2. a Webáruház, illetve a Szolgáltatásokat a mindenkori jogszabályi előírásoknak és rendeltetésüknek megfelelően, a társadalmi együttélés szabályaival összhangban használja;

2.3. nem tesz közzé a jogszabályok által tiltott tartalmat, így különösen jó erkölcsbe ütköző, vagy harmadik felek szerzői jogait, vagy személyiségi jogait sértő tartalmat.

IV. Megrendelés, Adásvételi Szerződés létrejötte, fő kötelezettségek

1.  A Szolgáltató, mint a jelen IV. szakasz vonatkozásában eladó az alábbi módokon teszi lehetővé a Termék(ek) megrendelését az Ügyfelek, mint vevők részére.

1.1. Webáruházban: a Felhasználó a Webáruházban elérhető termékkatalógus böngészését követően a megrendelni kívánt Termékeket „a kosárba” gomb megnyomásával Kosárba helyezheti, majd a „tovább a pénztárba” gomb megnyomásával léphet tovább Szolgáltató által rendszeresített online megrendelési űrlapra.  A Felhasználó a megrendelési űrlapon található elérhetőségi, szállítási és fizetési adatokat köteles az ott meghatározott módon és körben kitölteni, valamint a jelen ÁSZF-et elfogadni. A Felhasználónak a „Megrendelem” gomb megnyomásáig lehetősége van arra, hogy a bevitt adatokat vagy a Kosárba helyezett Termék(ek) körét, a fizetési és szállítási feltételeket manuálisan módosítsa, frissítse vagy a Kosarat kiürítse.

1.2. Árajánlat űrlapon, vagy e-mailben: A Felhasználó „árajánlatkérés” online űrlapon, vagy a Szolgáltató jelen ÁSZF I. szakaszában található e-mail címén árajánlatot kérhet a Szolgáltatótól. A Szolgáltató a jelen ÁSZF Adásvételi Szerződésre vonatkozó rendelkezéseivel együtt megküldi az árajánlatot e-mailben az Ügyfél részére, illetve ezzel egyidejűleg meghatározza az ajánlat elfogadására nyitva álló határidőt is. Az Ügyfél a Szolgáltató ajánlatát az ajánlat elfogadására vonatkozó megerősítő válasz e-mail megküldésével tudja véglegesíteni a Szolgáltató által megadott határidőn belül. A válasz e-mail megküldésével az Ügyfél vételi ajánlatot tesz, amely fizetési kötelezettséget kelteztet.

1.3. Telefonon: a telefonon történő árajánlatkérés esetén a jelen ÁSZF IV. 1.2 szakasza szerint rendelkezéseket kell alkalmazni.

2.  A Szolgáltató és a Termék(ek)et megvásároló Ügyfél között a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel adásvételi szerződés (a továbbiakban: Adásvételi Szerződés) jön létre az alábbi esetekben:

2.1. Webáruházban történő vásárlás esetén: az Ügyfél a Webáruházban lévő online megrendelési űrlap kitöltésével – ideértve a kitöltés során a jelen ÁSZF elfogadására vonatkozó jelölőnégyzet (ún. checkbox) bejelölését is – és az űrlapon lévő „Megrendelem” gomb megnyomásával a megrendelést elküldi, és a Szolgáltató a megrendelést e-mailen visszaigazolja (elfogadja). A „Megrendelem” gomb megnyomásával az Ügyfél vételi ajánlatot tesz, amely fizetési kötelezettséget keletkeztet. A vételár megfizetésének hiányában a megrendelés teljesítését a Szolgáltató megtagadhatja; vagy

2.2. Űrlapon kért ajánlat vagy e-mailben kért ajánlat esetén: az Ügyfél a Szolgáltató e-mailben küldött – jelen ÁSZF Adásvételi Szerződésre vonatkozó rendelkezéseit tartalmazó – árajánlatát az ajánlat elfogadására vonatkozó megerősítő válasz e-mail megküldésével elfogadja.

3.  A jelen ÁSZF alapján létrejövő Adásvételi Szerződés üzlethelyiségen kívüli és távollévők között kötött szerződés, de nem minősül írásba foglalt szerződésnek, ezért azokat a Szolgáltató külön nem iktatja, és azok utóbb nem is hozzáférhetőek. A Szolgáltató kizárólag a megrendelési űrlapot, valamint az annak részét képző ÁSZF tartalmának megismerésére és elfogadására vonatkozó Ügyfél nyilatkozatokat tárolja. Az Adásvételi Szerződés nyelve magyar.

4.  A Felhasználó köteles a megrendelés, valamint az Adásvételi Szerződés megkötése során valós és naprakész adatokat megadni. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult a nyilvánvalóan valótlan adatokkal leadott megrendelést, vagy az Adásvételi Szerződés megkötését megtagadni, vagy a szolgáltatásnyújtást valós adatok megadásához kötni.

5.  A Szolgáltató az Ügyfél Adásvételi Szerződés megkötésére vonatkozó jognyilatkozatának megtételét megelőzően az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibák azonosítása és kijavítása érdekében az alábbi eszközöket biztosítja:

5.1. az Ügyfél a megrendelés folyamata során az adatbeviteli hibákból, vagy félrekattintási okokból bekövetkező hibákat a böngésző „vissza” gombjának megnyomásával módosíthatja, és visszatérhet a szövegbevitel korábbi állapotára;

5.2. a Szolgáltató a megrendelés elküldése előtt a megrendelést összesített formában jeleníti meg az Ügyfél részére, hogy az Ügyfél áttekinthesse és megváltoztathassa a bevitt adatokat.

6.  Az Adásvételi Szerződés a megrendelési űrlap elküldésétől a megrendelés Ügyfél részére történő megfelelő teljesítését követő határozott időtartamra jön létre.

7.  A jelen Adásvételi Szerződés alapján a Szolgáltató a Termék(ek) Ügyfél részére történő átadására és átruházására (kiszállítására), míg az Ügyfél a Termék(ek) ellenértékének megfizetésre, és a Termék(ek) átvételére köteles. Az Ügyfél megrendelés elküldésével kötelezettséget vállal arra, hogy a Termék(ek) árát, valamint az Adásvételi Szerződés megkötésével kapcsolatos további költségek (pl: szállítási költségek) teljes összegét a Szolgáltató részére késedelem nélkül megfizeti, valamint Termék(ek)et a megrendelésben kiválasztott szállítási és fizetési módnak megfelelően határidőn belül átveszi. A Termék(ek) tulajdonjoga a vételár hiánytalan megfizetésének feltételével, a Termék átvételekor száll át az Ügyfélre.

8.  A megrendelés leadását követően a Szolgáltató automatikus rendszerüzenet formájában tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a leadott megrendelése rögzítésre került a Szolgáltató rendszerében, ugyanakkor a jelen rendszerüzenet tájékoztató jellegű, az nem jelenti a megrendelés Szolgáltató általi elfogadását (a továbbiakban: Tájékoztató Rendszerüzenet).  Az Adásvételi Szerződés akkor jön létre (akkor kerül az Ügyfél által tett ajánlat a Szolgáltató által elfogadásra), amikor a Szolgáltató a megrendelés elfogadásáról vagy elutasításáról szóló e-mail visszaigazolást küld az Ügyfél részére (a továbbiakban: visszaigazolás).

9.  Amennyiben a megrendelés rögzítéséről szóló Tájékoztató Rendszerüzenet a megrendelés elküldésétől számított elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az Ügyfélhez nem érkezik meg, úgy az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

10.  A megrendelés elfogadásról, illetve az Adásvételi Szerződés létrejöttéről szóló Visszaigazolás tartalmazza

a) a megrendelés azonosítóját (sorszámát),

b) a Termék(ek) megnevezését és mennyiségét;

c) a megrendelés adóval megnövelt teljes összegéről,

d) a felhasználó szállítási (név, cím, telefonszám) és számlázási (név, cím, ha van adószám) adatait.

11.  Amennyiben a megrendelésben leadott ajánlatok egésze vagy része nem teljesíthető, úgy ennek tényéről a Szolgáltató késedelem nélkül tájékoztatja az Ügyfelet. Ebben az esetben az Ügyfél választása szerint:

11.1. fenntarthatja a megrendelést azon részében, amellyel kapcsolatban a Szolgáltató beleegyezett abba, hogy elfogadja az Adásvételi Szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatot, vagy

11.2. törölheti a teljes megrendelést valamennyi Termékre vonatkozóan. Ebben az esetben az Szolgáltató mentesül a megrendelés teljesítésére vonatkozó kötelezettség alól.

12. Amennyiben a megrendelés készlethiány miatt nem teljesíthető, úgy a Szolgáltató egyoldalúan jogosult megrendelést a Visszaigazolás elküldésével törölni. A Szolgáltató jogosult a megrendelést abban az esetben is törölni, amennyiben az Ügyfél által megrendelt valamely Termék feltűnően alacsony ára nyilvánvalóan technikai hibára, vagy elírásra vezethető vissza. Ilyen nyilvánvaló hibának, elírásnak tekinthető az olyan közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő (feltűnő értékaránytalanság) árfeltüntetést, ideértve nyilvánvaló hibából eredő néhány forintos ármegjelenítést is, amely a megrendelt Termékkel azonos vagy hasonló Termék piaci áránál jelentős mértékben kedvezőbb. A Szolgáltató a jelen szakasz szerinti okok miatti törlésről az Ügyfelet késedelem nélkül tájékoztatja, és a kifizetett vételárat a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint visszafizeti, vagy lehetőséget biztosít az Ügyfélnek a Termék valós áron való megvásárlására.

13. Amennyiben a Szolgáltató a megrendelésben benyújtott ajánlatot részben vagy egészben nem tudja teljesíteni, úgy legkésőbb 14 napon belül – a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerinti – visszatéríti az Ügyfélnek az általa teljesített kifizetéseknek azt a részét, amelyek tekintetében nem jött lére az Adásvételi Szerződés. A Szolgáltató a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha az Ügyfél más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja.

14. Amennyiben az Adásvételi Szerződés megkötését követően a teljesítés lehetetlenné válik, úgy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) szerződés teljesítésének lehetetlenülésére vonatkozó rendelkezései irányadóak.

15. A megrendelés(ek) leadására, illetve az Adásvételi Szerződés megkötésére a Weboldalon történő regisztrációt követően, illetve regisztráció nélkül is lehetőség van.

16. A Szolgáltató a megrendelés státuszáról e-mailen, illetve telefonon is értesítheti az Ügyfelet, illetve a megrendeléssel kapcsolatban visszajelzést kérhet az Ügyfelektől a Szolgáltatások minőségének javítása, fejlesztése céljából.

17. A megrendeléseket a Szolgáltató raktáron lévő termék esetén 7 munkanapon belül teljesíti.

17. ÁRAK, FIZETÉS, LEMONDÁS

17.1. A Webáruházban megadott árak forintban értendőek, amelyek a Magyarországon alkalmazandó mindenkori ÁFA összegét tartalmazzák.  Az Ügyfél által megvásárolt Termék(ek)et a hatályos jogszabályok szerint alkalmazandó általános forgalmi adó terheli.

17.2. Az Webáruház katalógusában feltüntetett árak a szállítási díjakat nem tartalmazzák, kivéve, ha a Szolgáltató ezt kifejezetten átvállalja. Ugyanakkor a megrendelésben feltüntetett bruttó végösszeg tartalmazza a Termékek ÁFA-val növelt árát, valamint a szállítási és egyéb költségeket. A Szolgáltató a jelen szakasz szerinti végösszegből levonja az Ügyfél által érvényesített kedvezményeket.

17.3. A Szolgáltató által meghirdetett kedvezmények más kedvezménnyel nem vonhatóak össze, kivéve, ha a Szolgáltató által meghirdetett kedvezmény ezt kifejezetten lehetővé teszi.

17.4. A Szolgáltató a fizetés és szállítás menüpont alatt közzéteszi a Webáruházban aktuálisan elérhető fizetési módokat, amelyek a konkrét megrendelés esetén az Ügyfél által választott szállítási módtól függően is változhatnak. Az Ügyfél a megrendelés ellenértékét választása szerint az alábbi módokon fizetheti meg:

17.4.1. banki előre utalással: a Webáruházban feltüntetett számlaszámra történő banki utalással. A banki átutalás közlemény rovatába minden esetben fel kell tüntetni a díjbekérő sorszámát.

17.4.2. online bankkártyás fizetéssel: Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a Szolgáltatóhoz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.”

17.4.3. utánvétellel

17.5. Amennyiben az Ügyfél a banki előre utalás fizetési módot választotta, és a megrendelés leadását követő legfeljebb két (2) napon belül nem utalja át a megrendelés teljes összegét, úgy a Szolgáltató az Ügyfelet megkeresi. Amennyiben az Ügyfél megkereséstől számított további két (2) napon belül sem fizeti meg a megrendelés ellenértéket, úgy a Szolgáltató a Megrendelést törli és az Adásvételi Szerződés automatikusan hatályát veszti. Ebben az esetben a megrendelést meg kell ismételni.

17.6. A Szolgáltató jogosult jogkövetkezmények nélkül az Ügyfél egyidejű tájékoztatása mellet törölni az Ügyfél megrendelését (amely esetben az Adásvételi Szerződés automatikusan hatályát veszti), ha az Ügyfél az online fizetési módot választotta, de a kártyát kibocsátó pénzintézet a tranzakciót nem engedélyezi, a tranzakciót nem érvényesíthető vagy az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott hibás, hiányos adatok nem teszik lehetővé a megrendelés teljesítését. Az online banki fizetés sikerességéről a Szolgáltató rendszerüzenetet küld.

17.7. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget az olyan többletköltségért, amely az Ügyfél által választott fizetési módtól, vagy az Ügyfél kártyakibocsátó bankjától függ, ideértve különösen devizaárfolyam váltásból eredő költségeket.

17.8. Az Ügyfél a megrendelés elküldését követően a Szolgáltató megrendelés elfogadásáról szóló Visszaigazolás megérkezéséig bármikor írásban lemondhatja a megrendelést, amely nem érinti az Adásvételi Szerződés szerinti elállási jogát. Amennyiben a megrendelt Termék az Ügyfél egyedi specifikációja alapján lett gyártva, vagy az Ügyfél egyedi igényeit elégíti ki, úgy az Ügyfél a megrendelést a jelen szakasz szerinti módon nem mondhatja le. A Szolgáltató a visszatérítendő vételárat mindaddig visszatarthatja, amíg a megrendelt Termék a Szolgáltatóhoz nem érkezik vissza.

18. KÖVETELÉSKEZELÉS:

18.1. A Szolgáltató jogosult arra, hogy Ügyféllel szemben fennálló Adásvételi Szerződésből eredő követelését (így különösen késedelem, kártérítés jogcímen) a Szolgáltató, vagy jogi képviselője által kiállított fizetési felszólítással, valamint peres vagy nemperes eljárás (különösen: közjegyzői fizetési meghagyásos eljárás, végrehajtási eljárás) keretében érvényesítse, illetve az Ügyféllel peren kívüli egyeztetéseket folytasson a követelés megfizetéséről. A Szolgáltató jogosult az Ügyfél által tett kötelezettségvállalások betartásának nyomon követésére. A követelés jogszerűsége esetén az Ügyfél köteles a fennálló követelés mellett a követelés behajtásával kapcsolatban felmerült költségeket (ideértve a jogi képviselő által küldött fizetési felszólítások bruttó 25.000,- Ft / felszólítás összegű költségét) és díjakat (pl. eljárási díjak és illetékek), illetve a késedelmi kamat összegét is megtéríteni a Szolgáltató részére.

19. SZÁMLÁZÁS

19.1. A Szolgáltató az Ügyfél által megrendelt Termék(ek) ellenértékéről – a megrendelés e-mailben történő Visszaigazolást követően – elektronikus számlát/nyugtát állít ki és küld meg e-mailben az Ügyfél részére. A számla tartalmazza különösen az Ügyfél által megadott számlázási adatokat, a megrendelt Termék megnevezését és mennyiségét, a megrendelés azonosítóját (sorszámát), a megrendelés ellenértékét, valamint a Szolgáltató adatait.

19.2.  A Szolgáltató az adószámmal rendelkező, fogyasztónak nem minősülő vállalkozások részére a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalmú számlát állít ki. A fogyasztónak nem minősülő Ügyfél kötelezettsége és felelőssége minden, a hatályos jogszabályok szerinti számlakibocsátásához szükséges adat(ok) megadása. A fogyasztónak nem minősülő Ügyfél felelőssége a számlára kerülő, rá vonatkozó adatok valóságnak megfelelő és pontos rögzítése.

19.3.  A kiállított számlákat a Szolgáltató e-számla formájában küldi meg, kivéve, ha az Ügyfél nem rendelkezik e-mail címmel. Ebben az esetben a Szolgáltató a számlát kipostázza.

20. SZÁLLÍTÁS, ÁTVÉTEL

20.1. A megrendelési űrlap kitöltése során az Ügyfélnek lehetősége van megadni a szállítási címét, ahova a Termék(ek) kiszállítását kéri. A Szolgáltató a szállításról szóló menüpont alatt közzéteszi a Webáruházban aktuálisan elérhető szállítási módokat, amelyek a konkrét megrendelés esetén az Ügyfél által választott fizetési módtól függően is változhatnak.

20.2.  A Termék szállítására kizárólag Magyarország területén van lehetőség.

20.3. A Szolgáltató jogosult saját belátása szerint meghatározni és módosítani azt a minimális küszöbértékű megrendelést, amely felett a Terméket ingyenes szállítja. Ebben az esetben a Szolgáltató jogosult eldöntetni, hogy a szállítást milyen szolgáltató közreműködésével teljesíti.

20.4. A Szolgáltató a megrendelt Termékeket – az utánvételes fizetési mód kivételével – kizárólag a megrendelés ellenértékének megfizetését követően juttatja el – a szerződött, szállítást végző partnerein keresztül – az Ügyfél részére a Webáruház szállításról szóló menüpontjában feltüntetett aktuális szállítási módokon.

20.5. A Szolgáltató az egyes Termék leírásában meghatározza a házhozszállítás várható idejét, amely banki előreutalás esetén a vételárnak a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírást követő munkanaptól, online bankkártyás fizetés esetén a sikeres tranzakció napját követő munkanaptól, míg utánvételes fizetési mód esetén a megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolás megérkezésének napjától kezdődik. A Szolgáltató a szállítás várható idejéről és költségéről a megrendelés leadásának folyamata során, valamint a Webáruház felületein is tájékoztatást nyújt. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Termék(ek) szállítási időpontjával kapcsolatos értesítések tájékoztató jellegűek, így azok nem válnak az Adásvételi Szerződés részévé. A szállítás időpontjával kapcsolatos tájékoztatásokban, értesítésekben szereplő időpontok meghiúsulása vagy elmaradása miatt egyik fél sem fordulhat kártérítési igénnyel a másik fél irányába. A Szolgáltató a Termék(ek) futárszolgálat részére történő átadásáról tájékoztatást küld az Ügyfél részére.

20.6. A Szolgáltató a megrendelés ellenértékének beérkezését követően haladéktalanul, de legfeljebb tizennégy (14) munkanapon belül gondoskodik a megrendelt Termékek Ügyfél részére történő kézbesítéséről. Amennyiben a megrendelt Termékek kiszállítása a jelen szakasz szerinti határidőn belül nem teljesíthető, úgy a Szolgáltató a kiszállítás várható késedelmének idejéről haladéktalanul értesíti az Ügyfelet, valamint lehetőséget biztosít arra, hogy az Ügyfél a megrendelését visszavonja. Visszavonás esetén a Szolgáltató a vételárat legfeljebb tizennégy (14) naptári napon belül visszafizeti. A visszautalással kapcsolatban az Ügyfelet semmilyen többletköltség nem terheli.

20.7. A Szolgáltató a teljesítés lehetetlenülése esetén az Adásvételi Szerződést megszünteti, ebben az esetben a Szolgáltató az Ügyfelet haladéktalanul tájékoztatja, és a megfizetett ellenérték összegét legkésőbb tizennégy (14) naptári napon belül visszautalja. A visszautalással kapcsolatban az Ügyfelet semmilyen többletköltség nem terheli.

20.8. Az Ügyfél a részére kézbesített Termék(ek) mennyiségi és minőségi megfelelőségét a kézbesítést, illetve átvételt követően a csomag kibontásával egyidejűleg köteles ellenőrizni, és meggyőződni a Termék észlelhető hibáiról, valamint arról, hogy a Termék megfelel-e a leadott megrendelésben rögzített és visszaigazolt terméknek. Az Ügyfél jogosult a kézbesítést végző futár jelenlétében kibontott sérült, esztétikai vagy egyéb hibával rendelkező Termék átvételét megtagadni, és azt erre rendszeresített űrlap egyidejű kitöltésével, a futárral visszaküldeni.

20.9. Ha fogyasztónak minősülő Ügyféllel kötött Adásvételi Szerződés teljesítési ideje az Adásvételi Szerződés megkötéséhez kapcsolódó valamennyi körülményre figyelemmel alapvető fontosságú, vagy a fogyasztónak minősülő Ügyfél az Adásvételi Szerződés megkötése előtt tájékoztatta a Szolgáltatót annak alapvető fontosságáról, akkor az Adásvételi Szerződést olyannak kell tekinteni, mint amit a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni, így attól a fogyasztónak minősülő Ügyfél póthatáridő tűzése nélkül jogosult elállni. Ebben az esetben a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy (14) napon belül visszatéríti a fogyasztónak minősülő Ügyfél által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is (pl: szállítási költség).

20.10. Amennyiben az Ügyfél a megrendelt Terméket első alkalommal nem veszi át, úgy az Szolgáltató még egy alkalommal megkísérli a Termék kiszállítását. Amennyiben az Ügyfél a második kiszállítási kísérletet követően sem veszi át a megrendelt Termék(ek)et, úgy a megrendelés a második sikertelen kiszállítást követő 15 napig még személyesen átvehető a Szolgáltató – Webáruház szállításról szóló menüpontja alatt feltüntetett – címén. Amennyiben az Ügyfél a Termék(ek) személy átvételéről tizenöt (15) napon belül sem gondoskodik, úgy a megrendelés a szállítási költséggel csökkentett összege visszautalásra kerül az Ügyfél részére.

20.11.  Fogyasztónak nem minősülő Ügyfél esetén a Termék fuvarozó részére történő átadásával a kárveszély (így különösen a Termék véletlen elvesztésének vagy károsodásának kockázata) a fogyasztónak nem minősülő Ügyfélre száll át. Fogyasztónak minősülő Ügyfél esetén a kárveszély akkor száll át az Ügyfélre, amikor az Ügyfél vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a Termék(ek)et.

V. Elállás, megrendelés visszavonása

1. A jelen V. szakaszban foglalt jogok a Fogyasztónak nem minősülő Ügyfeleket nem illetik meg.

2. Ön, mint fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § alapján tizennégy (14) napon belül jogosult indokolás nélkül elállni az Adásvételi Szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a Rendszerhasználati Szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult tizennégy (14) napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

3. Az elállási/felmondási határidő

· az attól a naptól számított tizennégy (14) nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az árut átveszi;

· több áru szolgáltatásakor: attól a naptól számított tizennégy (14) nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó árut átveszi;

· több tételből vagy darabból álló áru szolgáltatásakor: amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.

4. Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Yellow Cut Bt. (2092 Budakeszi, Batthyány utca 1/A.; info@evenergy.hu), vagy ebből a célból felhasználhatja a jelen ÁSZF 2. számú mellékelte szerinti elállási-/felmondási nyilatkozat-mintát is.

5. Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

6. Az elállás/felmondás joghatásai

6.1. Ha Ön eláll az Adásvételi Szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított tizennégy (14) napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk az árut, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

6.2. Ön köteles számunkra az árut indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított tizennégy (14) napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a tizennégy (14) napos határidő letelte előtt elküldi az árut.

6.3. Az áru visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli, kivéve, ha a Szolgáltató külön írásban átvállalta e költség viselését.

6.4. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre az áruban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áru jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

7. A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát megfelelően és határidőben gyakorolta.

8. Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót az Adásvételi Szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami az Adásvételi Szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti. Az elállási jog gyakorlása esetén a Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó kárainak megtérítését. A Fogyasztónak minősülő Ügyfél az elállási jogát az Adásvételi Szerződés megkötésének napja és a Termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.

9. Nem illeti meg az Ügyfelet elállási vagy felmondási jog a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § meghatározott esetekben, így különösen, de nem kizárólagosan:

9.1. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak (azaz, amennyiben elállási jog gyakorlásának biztosítása esetén gazdaságilag értéktelenné válna a megrendelt Termék);

9.2. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta (ugyanis a felbontást követően lehetővé válik a fogyasztó számára a szerzői jogi védelem alá eső termék használata);

9.3. a hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében;

9.4. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási/felmondási jogát

10. A Szolgáltató, beleértve a Szolgáltató nevében vagy képviseletében eljáró személyeket nem felelnek a fogyasztónak nem minősülő Ügyfélnek vagy nevében, illetve képviseletében eljáró személyek bármilyen káráért, beleértve az elmaradt hasznot is, kivéve, ha a kárt szándékosan okozták.

VI. Kellékszavatosság, termékszavatosság, Jótállás

1. A megrendelt Termékek hibája esetén az Ügyfél a Ptk. rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. A kellékszavatossággal, termékszavatossággal és kötelező jótállással kapcsolatos jogairól szóló tájékoztatást a jelen ÁSZF 3. számú melléklete tartalmazza.

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott, a jelen szakaszban hivatkozott Korm. rendelet 1. mellékletben felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre, így különösen a 10.000,- forintot elérő eladási árú információtechnikai készülékre (ideértve az akkumulátor-töltőket) jótállási kötelezettség terjed ki. A kötelező jótállás megléte nem érinti a fogyasztó törvényből eredő egyéb (például szavatossági) jogait.

2. Az Ügyfél a szavatossági igényét e-mailben (info@evenergy.hu), a Weboldal „Kapcsolatok” menüjében található elérhetőségeken is gyakorolhatja. A Szolgáltató a bejelentett szavatossági igényről jegyzőkönyvet vesz fel. A nem személyesen tett igénybejelentésről felvett jegyzőkönyvet a Szolgáltató a kijavított, kicserélt termékkel együtt juttatja el az Ügyfél részére.

3. A Webáruházban bemutatott Termékekre a gyártó vagy forgalmazó is vállalhat önkéntes jótállást. Ezen önkéntes jótállás részletes feltételeit és időtartamát a jótállást vállaló személy által kibocsátott és a Termékhez mellékelt jótállási jegyen kell feltüntetni.

4. Ha a szavatossági igény elintézéséhez vagy a szavatossági igény érvényesítéséhez a Terméket át kell adni a Szolgáltatónak, akkor a Szolgáltató felveszi Önnel a kapcsolatot. A Webáruház „Szavatosság” menüpontja alatt részletes információk találhatóak arról, hogy az Ügyfél a kifogásolt Terméket hogyan tudja ingyenesen elszállíttatni azt.

5. A Szolgáltató kizárja a fogyasztónak nem minősülő Ügyfelek esetén a szavatossági felelősségét.

VII. Panaszkezelés, Békéltető testület, Jogvita

1. Az Ügyfél fogyasztói panaszait info@evenergy.hu címen nyújthatja be. A panaszkezelés nyelve: magyar. A Szolgáltató fenntartja a jogot az obszcén, trágár, az emberi méltóságot sértő panaszbejelentések kivizsgálásának mellőzésére, illetve a panaszügyintézés megszakítására, amely esetben a Szolgáltató semmilyen formában sem vállal felelősséget a panaszbejelentőt a panasz kivizsgálásának elmaradása miatt ért kárért.

2. A fogyasztónak minősülő Ügyfél a Szolgáltatónak az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a Szolgáltatóval.

3. A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni,

4. A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

a) a fogyasztó neve, lakcíme,

b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

c) a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

d) a Szolgáltató nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,

f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

g) szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

5. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően 30 napon belül köteles írásban érdemben igazolható módon megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 3 évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

6. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét.

7. A korábbi, érdemben megválaszolt panasz tartalmával azonos tartalmú, ugyanazon fogyasztó által tett, ismételt, új információt nem tartalmazó panasz, valamint az azonosíthatatlan személy által tett fogyasztói panasz kivizsgálását a Szolgáltató mellőzheti.

8. A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából a fogyasztó békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület; 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10., Lakcím szerint illetékes békéltető testületek ide kattintva érhetőek el. Az eljárás részletes szabályait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény 18-37/A. §-ai tartalmazzák. Fogyasztói jogvita tipikusan a fogyasztó és a Szolgáltató közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy.

9. A fogyasztónak minősülő Ügyfél a fogyasztóvédelmi hatósági jogkört gyakorló, területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhat, amennyiben a Szolgáltató tevékenysége során fogyasztóvédelmi tárgyú jogszabálysértést észlelt. Az eljárás részletes szabályait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény., a 2008. évi XLVII törvény., valamint a 2016. évi CL törvény. tartalmazza. A Fogyasztó a lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz fordulhat az alábbi linken megtalálható elérhetőségeken: http://jarasinfo.gov.hu

10. Az Ügyfél szerződéssel kapcsolatos jogvitában a lakóhelye szerinti illetékes bírósághoz is fordulhat. Fogyasztónak nem minősülő Ügyfél és a Szolgáltató között felmerülő viták a Szolgáltató székhelyének joghatósága alá tartoznak

VIII. Szerzői jogi védelem:

 1. A Webáruházban elérhető tartalom, így különösen Webáruház neve, grafikai elemei, szoftverek, adatbázisok szerzői jogi védelem alatt állnak.

2. A Webáruházhoz kapcsolódó szerzői jogok tulajdonosa és jogosultja a Szolgáltató. A szerzői jogok összessége a Szolgáltatót illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem kereskedelmi célból történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül.

 IX. Felelősségkorlátozás

 1. A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, az adott célra való alkalmasságáért és az ezek hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért vagy egyéb jogkövetkezményekért semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

2. A Felhasználó továbbá kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Felhasználók közötti kommunikációért és magatartásokért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató továbbá nem vállal felelősséget a Szolgáltatás eredményeképpen létrejött kapcsolatban eredő károkért és egyéb igényekért.

3. Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden, a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

4. A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltatás használatáért, felhasználásáért – ideértve a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárt és jogsérelmet, illetve egyéb következményt – kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel, továbbá a Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amely abból ered, hogy a Felhasználó jogsértő magatartása miatt vagy valamely hatóság vagy bíróság döntése alapján a Szolgáltató valamely tartalmat törölt.

5. A Felhasználó jelen szakaszban szabályozott felelőssége a jelen ÁSZF alapján létrejövő szerződések megszűnését követően is fennáll.

6. Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartás által okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag ezen magatartás megvalósítója felel. Erre tekintettel a Szolgáltató a felelősségét kizárja, minden olyan esetért, amely a Szolgáltatás használata közben keletkezik, ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát, terjesztését, a Szolgáltató birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát, valamint egyéb hacker tevékenységeket.

7. A Felhasználó tudomsul veszi, hogy a Webáruházban megjelenített képek csupán illusztrációk, a Termék(ek) a valóságban eltérőek lehetnek.

X. A Szerződés megszűnése, megszüntetése

1. A Rendszerhasználati Szerződés megszűnik, ha

a) Felhasználó a felhasználói fiókot törli, vagy ha a Felhasználó a Szolgáltatóhoz intézett egyoldalú nyilatkozatával a Rendszerhasználati Szerződést megszünteti;

b) a Szolgáltató a Rendszerhasználati Szerződést 30 napos felmondási idővel bármikor felmondhatja;

c) a Webáruház bármely okból megszűnik.

2. A Szolgáltató a Rendszerhasználati Szerződést az Ügyfél egyidejű tájékoztatása mellet azonnali hatállyal felmondhatja, ha

a) az Ügyfél a felhasználói fiókot megszakítás nélkül legalább 2 évig nem használja (inaktív felhasználó);

b) a Felhasználó a Webáruházban tárolt személyes vagy üzleti titkokat jogosulatlanul megszerzi, megváltoztatja, az azokhoz való hozzáférést akadályozza, vagy azokat mások számára jogosulatlanul hozzáférhetővé teszi;

c) a Felhasználó a jogszabályok által tiltott tartalmat, így különösen a jó erkölcsbe ütköző, vagy harmadik felek szerzői jogait, vagy személyiségi jogait sértő tartalmat tesz közzé a Webáruházban.

3. A jelen ÁSZF súlyos megsértése esetén, így különösen, ha az Ügyfél fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, vagy a Termék átvételét jogosulatlanul megtagadja, vagy elmulasztja, úgy a Szolgáltató jogosult megtagadni vagy feltételhez kötni a Webáruház további használatát, így különösen megrendelések leadását, illetve a Szolgáltató a megrendelések teljesítését akár meg is tagadhatja.

4. A fogyasztónak nem minősülő Ügyfél esetén a Szolgáltató az Adásvételi Szerződés megkötésétől számított tizennégy (14) napon belül indokolás nélkül, bármikor elállhat a fogyasztónak nem minősülő Ügyféllel kötött Adásvételi Szerződéstől. A fogyasztónak nem minősülő Ügyfél az elállásból eredően semmilyen igényt nem támaszthat a Szolgáltatóval szemben.

5. Fogyasztónak nem minősülő Ügyfelek esetében a Szolgáltató a Rendszerhasználati Szerződést azonnali hatállyal, indokolás nélkül bármikor felmondhatja.

6. A Szolgáltató fenntartja továbbá a jogot arra vonatkozóan, hogy technikai vagy egyéb okokból a Szolgáltatást vagy annak egy részét korlátozza, felfüggessze vagy megszüntesse, amely utóbbi esetben a Rendszerhasználati Szerződés automatikusan megszűnik

XI. Záró rendelkezések:

1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint a jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak.

2. A jelen ÁSZF rendelkezései 2023.03.10. napjától hatályosak és visszavonásig, illetve az esetleges módosítások hatályba lépéséig maradnak hatályban.

3. A Szolgáltató fenntartja a jogot a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására. Az esetleges módosításról a Szolgáltató értesíti az Ügyfeleket, amelyben tájékoztatást ad a módosítás hatálybalépésének idejéről is. Az ÁSZF módosítását követően a Szolgáltató lehetőséget ad az ÁSZF Ügyfél általi azonnali hatályú felmondására. Ugyanakkor a jelen ÁSZF módosítása nem érinti az Ügyfél és az Szolgáltató között a jelen ÁSZF módosítása előtt megkötött Adásvételi Szerződést.

4. A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el.

Kelt: Budapest, 2023.03.10.

Mellékletek:

1. számú melléklet – Fogalmak

2. számú melléklet – Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

3. számú melléklet – A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

Álltalános szerződési feltételek 2023.03.10 Álltalános Szerződési feltételek 2023.03.10

Az ÁSZF 1. számú melléklete 2023.03.10 Az ÁSZF 1. számú melléklete 2023.03.10

 Elállási/Felmondási nyilatkozat 2023.03.10

 A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató