Barion Pixel
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Adatvédelem

Adatkezelési Tájékoztató

Az www.Evenergy.hu webáruház Adatkezelési tevékenységeiről

 

 

Tartalomjegyzék

I. Adatkezelő adatai 2

II. Bevezetés, hatály. 2

III. Alkalmazott jogszabályok. 2

IV. Adatkezelési tevékenységek. 3

IV.1. Regisztráció, felhasználói fiók használata. 3

IV.2. Megrendelés (adásvételi szerződés teljesítése) 4

IV.3. Árajánlatkérő űrlap. 5

IV.4. Szállítás. 5

IV.5. Számlázás. 6

IV.6. Panaszkezelés (fogyasztói panaszok) 6

IV.7. Ügyfél elégedettség Mérése. 7

IV.8. Elállási jog fogyasztó általi gyakorlása. 7

IV.9 Szavatossági és jótállási igények. 8

IV.10. Kapcsolatfelvétellel összefüggő adatkezelés. 8

IV.11 Facebook/Instagram oldallal kapcsolatos adatkezelés. 9

IV.12. Kapcsolattartói, Képviselői adatok kezelése céges partnerek esetén. 10

IV.13. Hírlevél szolgáltatás. 11

IV.14. Az érintett hozzájárulásával kapcsolatos adatkezelés. 11

IV.15. Érintetti jogok gyakorlásával összefüggő adatkezelés. 12

IV.16. Jogi igények érvényesítése. 12

V. Webáruházban lévő Cookiek. 13

VI. A belföldi adattovábbítás esetleges címzettjei 15

VII. Adatkezelő kötelezettségvállalásai 15

VIII. Adatbiztonság. 15

IX. Adatfeldolgozók. 16

X. Tájékoztatás az érintett jogairól. 17

XI. Tájékoztatás a jogorvoslati lehetőségekről. 18

 

 

 

 

I. Adatkezelő adatai

 

 

adatkezelő

NÉV

Yellow Cut Bt.

CÉGJEGYZÉKSZÁM

Cg. 13-06-071603

SZÉKHELY

2092 Budakeszi, Batthyány utca 1/A.

LEVELEZÉSI CÍM

2092 Budakeszi, Batthyány utca 1/A.

ADÓSZÁM

26528939-2-13

E-MAIL CÍM

info@evenergy.hu

TELEFONSZÁM

+3630/278-8596

 

(a továbbiakban: „Adatkezelő”)

 

II. Bevezetés, hatály

 

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy az Adatkezelő jogszabályi kötelezettségének eleget téve jelen Tájékoztató keretében tömör, átlátható és közérthető formában tájékoztassa Önt az Adatkezelő által folytatott adatkezelési tevékenységekkel összefüggésben

· a tervezet adatkezelések céljáról és jogalapjáról;

· a kezelt személyes adatok köréről, vagy adatkategóriákról;

· a személyes adatok forrásáról és címzettjeiről;

· az személyes adatok esetleges továbbításáról;

· az adatkezelés időtartamáról, vagy az adattárolás meghatározásának szempontjairól; valamint

· az Önt, mint érintettet megillető érintetti jogok gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről (jelen Tájékoztató X. és XI. fejezete), valamint a jogorvoslati lehetőségekről.

 

A jelen Tájékoztató személyi hatálya különösen www.evenergy.hu webáruház (a továbbiakban: „Webáruház”) látogatóira és a Webáruház szolgáltatásait igénybevevő felhasználóira (a továbbiakban: „Felhasználó”), az Adatkezelő partnerei nevében eljáró kapcsolattartó személyekre, illetve az Adatkezelő közösségi média platformjainak látogatóira terjed ki. A jelen Tájékoztató tárgyi hatálya a Webáruház szolgáltatásaival összefüggő adatkezeléseket tartalmazza. A jelen Tájékoztató az Adatkezelő általános szerződési feltételeivel (a továbbiakban: „ÁSZF”), valamint a kapcsolódó cookie tájékoztató (a továbbiakban: „Cookie Tájékoztató”) rendelkezéseivel együttesen alkalmazandó, továbbá a Cookie Tájékoztatóban, illetve az ÁSZF-ben foglaltak irányadóak a jelen Tájékoztatóban foglaltakra is.

 

III. Alkalmazott jogszabályok

 

Az Adatkezelő kinyilvánítja, hogy adatkezelési tevékenységét úgy végzi, hogy az minden körülmények között megfeleljen a hatályos adatvédelmi rendelkezéseknek, így különösen az alábbi jogszabályoknak:

· a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: „GDPR”);

· a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”);

· a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: „Számviteli törvény”);

· az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Elkertv.”);

· a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: „Fgy. tv.”);

· fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „45/2014. Korm. rendelet”)

· a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: „NGM rendelet”)

 

IV. Adatkezelési tevékenységek

 

Az Adatkezelő a jelen Tájékoztató keretében adatkezelési tevékenységek szerinti bontásban tájékoztatja Önt személyes adatainak Adatkezelő által történő kezeléséről.

 

IV.1. Regisztráció, felhasználói fiók használata

 

 

REGISZTRÁCIÓ, FELHASZNÁLÓI FIÓK HASZNÁLATA

ADATKEZELÉS CÉLJA

A Felhasználó azonosítása, illetve egyedi jelszóval védett felhasználói fiók létrehozása a Webáruházban – regisztrációval nem rendelkező felhasználók részére – nyújtott szolgáltatások igénybevétele céljából.

KEZELT ADATOK KÖRE

·        vezetéknév, keresztnév a Felhasználó azonosítása, a többi Felhasználótól való megkülönböztetése céljából (kötelező);

·        • e-mail cím a regisztráció megerősítéséhez, a Weboldalra történő bejelentkezéshez, valamint – a hírlevélnek nem minősülő – adatkezelői értesítések, rendszerüzenetek kiküldése céljából (kötelező);

·        jelszó a biztonságos bejelentkezéshez (kötelező);

·        telefonszám kiszállítással kapcsolattartás egyeztetés céljából (kötelező);

·        az érintett által a felhasználói fiók használata során megadott, illetve a felhasználói fiók használata során keletkezett adatok (pl: szállítási adatok, vásárlási előzmények);

·        regisztráció időpontja, IP cím, valamint a mobilkészülékről való regisztráció ténye, a készülék azonosítója, böngésző, operációs rendszer típusa és verziója (Elkertv. 13./A § (3) bek alapján) (kötelező)

A Felhasználó részéről történő hiányos, hibás adatszolgáltatás azzal a következménnyel jár, hogy a Felhasználó nem tud a Webáruházban regisztrálni és a Webáruház kizárólag regisztrált felhasználók részére nyújtott egyes szolgáltatásait nem, vagy nem teljes körűen tudja igénybe venni.

 

A Felhasználó által megadott személyes adatok bármikor módosíthatóak, illetve törölhetőek a „Fiókom/Fiókadatok módosítása” illetve „Fiókom/Fiókadatok módosítása” menüpont alatt, illetve lehetőség van a fiók törlésére is.

ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti Rendszerhasználati Szerződés teljesítése, amit a Felhasználó a regisztráció során az ÁSZF elfogadásával, illetve a felhasználói fiók létrehozásával köt meg.

ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA

A felhasználói adat(ok) vagy felhasználói fiók törléséig, ennek hiányában, addig, amíg azok a Weboldal szolgáltatásához és a jelen Tájékoztatóban lévő célok teljesítéséhez szükségesek, de legfeljebb az utolsó bejelentkezéstől számított 10 évig tart. Ezt követően a személyes adatok – a regisztráció megerősítésének hiányában – véglegesen törlésre kerülnek. A felhasználói fiók inaktivitás miatti törléséről az Adatkezelő a törlés előtt rendszerüzenet formájában e-mailen tájékoztatja a Felhasználót.

ADATOK FORRÁSA

Az Adatkezelő nem kezel olyan személyes adatokat, amelyeket nem az érintettől gyűjt.

SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI

Az Adatkezelő IX. pontban megjelölt adatfeldolgozói, így különösen tárhelyszolgáltató.

ADATTOVÁBBÍTÁS

Az Adatkezelő a személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja.

 

 

IV.2. Megrendelés (adásvételi szerződés teljesítése)

 

 

Megrendelés (adásvételi szerződés teljesítése)

ADATKEZELÉS CÉLJA

A Felhasználó megrendelése alapján létrejött – ÁSZF tartalma szerinti – Adásvételi Szerződés megkötése és teljesítése, ideértve a megrendelés feldolgozását, a megrendelés összeállítását és csomagolását.

KEZELT ADATOK KÖRE

·        vezetéknév, keresztnév a Felhasználó azonosítása, a többi Felhasználótól való megkülönböztetése céljából (kötelező);

·        e-mail cím a Felhasználó azonosítása, a megrendelés visszaigazolása, valamint a megrendeléssel kapcsolatos értesítések, rendszerüzenetek kiküldése céljából (kötelező);

·        telefonszám a Felhasználó azonosítása, valamint a megrendeléssel kapcsolatos kapcsolattartás céljából (kötelező);

·        szállítási cím, szállítási mód a megrendelt termék kiszállítása céljából (kötelező);

·        számlázási cím: a jogszabályoknak megfelelő számviteli dokumentum kiállítása céljából (kötelező);

·        fizetési adatok az Adásvételi Szerződés teljesítése céljából (a bankkártya adatokhoz az Adatkezelő nem fér hozzá, azokat kizárólag a fizetési szolgáltató kezeli) (kötelező);

·        megrendelt termékek elnevezése, ára és mennyisége a megrendelés teljesítése céljából (kötelező);

·        megrendelés időpontja, IP cím, valamint a mobilkészülékről való megrendelés ténye, a készülék azonosítója, böngésző, operációs rendszer típusa és verziója (Elkertv. 13./A § (3) bek alapján) (kötelező).

A Felhasználó részéről történő hiányos, hibás adatszolgáltatás azzal a következménnyel jár, hogy a Felhasználó nem tud a Webáruházban megrendelést leadni és Adásvételi Szerződést kötni.

 

A megrendelés során a Felhasználó által megadott személyes adatok a „megrendelés” gomb megnyomásig manuálisan módosíthatóak, illetve törölhetőek, ezt követően a megrendelés adatai csak az Adatkezelővel való kapcsolatfelvétel útján módosíthatóak, törölhetőek.

ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti Adásvételi Szerződés teljesítése, amit a Felhasználó a megrendelés során az ÁSZF elfogadásával, illetve a megrendelés leadásával köt meg.

ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA

A szerződés teljesítését követő legfeljebb 5 évig, amely a Ptk. szerinti általános öt éves elévülési idő alapján került megállapításra, kivéve a számviteli dokumentumok, amelyeket a szerződés teljesítésétől számított 8 évig tároljuk (Számviteli törvény 169. § (2) bekezdése alapján).

ADATOK FORRÁSA

Az Adatkezelő nem kezel olyan személyes adatokat, amelyeket nem az érintettől gyűjt.

SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI

Az Adatkezelő IX. pontban megjelölt adatfeldolgozói, így különösen tárhelyszolgáltató.

Amennyiben a Felhasználó az online fizetési módot választja, úgy az Adatkezelő a megrendeléssel kapcsolatos adatokat (megrendelés összege, kosártartalom) a Barion Payment Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Irinyi József u. 4-20. 2. em), mint online fizetési szolgáltató részére továbbítja. Az adattovábbítás jogalapja: az Adásvételi Szerződés teljesítése. A fizetési szolgáltatás teljesítése során a Barion Payment Zrt. önálló adatkezelőként jár el, a Barion adatkezelési tájékoztatója ide kattintva olvasható.

ADATTOVÁBBÍTÁS

Az Adatkezelő a személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja.

 

 

IV.3. Árajánlatkérő űrlap

 

 

ÁRAJÁNLATKÉRŐ ŰRLAP

ADATKEZELÉS CÉLJA

A Felhasználó ajánlatkérésének feldolgozása, illetve az ajánlat, válaszlevél kiküldése.

KEZELT ADATOK KÖRE

·        vezetéknév, keresztnév a Felhasználó azonosítása, a többi Felhasználótól való megkülönböztetése céljából (kötelező);

·        e-mail cím a Felhasználó azonosítása, a megrendelés visszaigazolása, valamint a megrendeléssel kapcsolatos értesítések, rendszerüzenetek kiküldése céljából (kötelező);

·        telefonszám a Felhasználó azonosítása, valamint az ajánlatkéréssel kapcsolatos kapcsolattartás céljából (opcionális);

·        ajánlat szövege: ajánlat megválaszolása céljából (kötelező);

·        üzenetküldés időpontja, IP cím, valamint a mobilkészülékről való megrendelés ténye, a készülék azonosítója, böngésző, operációs rendszer típusa és verziója (Elkertv. 13./A § (3) bek alapján) (kötelező).

A Felhasználó részéről történő hiányos, hibás adatszolgáltatás azzal a következménnyel jár, hogy a Felhasználó nem tud az online űrlapon ajánlatot kérni.

ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti Adásvételi Szerződés megkötését megelőzően a Felhasználó kérésére tett lépések megtétele, amit a Felhasználó az árajánlat kérése során az ÁSZF elfogadásával, illetve az árajánlat leadásával kezdeményez.

ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA

A szerződéskötés esetén a szerződés teljesítését követő legfeljebb 5 évig, amely a Ptk. szerinti általános öt éves elévülési szabályai alapján, szerződéskötés hiányában legfeljebb a kapcsolatfelvételtől számított 1 évig.

ADATOK FORRÁSA

Az Adatkezelő nem kezel olyan személyes adatokat, amelyeket nem az érintettől gyűjt.

SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI

Az Adatkezelő IX. pontban megjelölt adatfeldolgozói, így különösen tárhelyszolgáltató.

ADATTOVÁBBÍTÁS

Az Adatkezelő a személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja.

 

IV.4. Szállítás

 

 

SZÁLLÍTÁS

ADATKEZELÉS CÉLJA

A megrendelt termék kiszállítása a Felhasználó által választott szállítási mód szerint.

KEZELT ADATOK KÖRE

·        szállítási adatok (név, cím, e-mail, választott szállítási mód) a szerződés teljesítése céljából;

·        megrendeléssel kapcsolatos adatok (mennyiség, sorszám) a szerződés teljesítése céljából.

ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti Adásvételi Szerződés teljesítése, amit a Felhasználó a megrendelés során az ÁSZF elfogadásával, illetve a megrendelés leadásával köt meg.

ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA

A szerződés teljesítését követő legfeljebb 5 évig, amely a Ptk. szerinti általános öt éves elévülési idő alapján került megállapításra, kivéve a számviteli dokumentumok, amelyeket a szerződés teljesítésétől számított 8 évig tároljuk (Számviteli törvény 169. § (2) bekezdése alapján).

ADATOK FORRÁSA

Az Adatkezelő nem kezel olyan személyes adatokat, amelyeket nem az érintettől gyűjt.

SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI

Az Adatkezelő a megrendelt termék(ek) kiszállítása céljából, a kiszállítással kapcsolatos adatokat (név, cím, e-mail cím, termék adatai, kiszállítás részletei) a kiválasztott szállítási móddal érintett futárszolgálat, egyetemes postai szolgáltató (Magyar Posta Zrt.), mint önálló adatkezelő részére. Az adattovábbítás jogalapja az Adásvételi Szerződés teljesítése.

ADATTOVÁBBÍTÁS

Az Adatkezelő a személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja.

 

 

IV.5. Számlázás

 

 

SZÁMLÁZÁS

ADATKEZELÉS CÉLJA

A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat megőrzési kötelezettség teljesítés, tekintettel az Számviteli törvény 169. § (1)-(2) bekezdéseire, amelyek alapján az Adatkezelőnek a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatokat kell megőriznie.

KEZELT ADATOK KÖRE

·        számlázási név és cím, megrendelt tételek, gazdálkodó szervezet esetén adószám a számla kiállításához.

ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, amely jogi kötelezettség a Számviteli törvény 169. § (2) bekezdésén alapul.

ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA

Az Adatkezelő a számla kiállításától számított 8 évig köteles a számlákat megőrizni (Számviteli törvény 169. § (2) bekezdése alapján).

ADATOK FORRÁSA

Az Adatkezelő nem kezel olyan személyes adatokat, amelyeket nem az érintettől gyűjt.

SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI

Az Adatkezelő IX. pontban megjelölt adatfeldolgozói, így különösen tárhelyszolgáltató, online számlázó partner.

Az Adatkezelő a számlakiállítás céljából, a fenti számlázási adatokat a KBOSS.hu Kft. (számlázz.hu) részére továbbíthatja. Az adattovábbítás jogalapja az Adatkezelő jogszabálynak megfelelő számlakiállításhoz fűződő jogos érdeke. A KBOSS.hu Kft., mint önálló adatkezelő adatkezelési tájékoztatója ide kattintva érhető el.

Az Adatkezelő jogi kötelezettségének eleget téve a számlákat valós időben az illetékes adóhatóság (NAV) részére továbbítja.

ADATTOVÁBBÍTÁS

Az Adatkezelő a személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja.

 

IV.6. Panaszkezelés (fogyasztói panaszok)

 

 

PANASZKEZELÉS (FOGYASZTÓI PANASZOK)

ADATKEZELÉS CÉLJA

A fogyasztói panaszok Adatkezelő részéről történő megválaszolása, a panaszok kezelése.

KEZELT ADATOK KÖRE

·        név;

·        a kapcsolatfelvétel módja szerint: a Felhasználó e-mail címe, telefonszáma, levelezési címe;

·        a Felhasználóhoz kapcsolódó üzenet/közlés/mellékletek tartama és időpontja;

·        a Fogy.tv. 17/A. §. (5) bekezdése szerinti panaszról felvett jegyzőkönyv tartalma.

ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, amely jogi kötelezettség Fgy.tv. 17/A. § és 17/B. §-ain alapul.

ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA

Az Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és az Adatkezelő által adott válasz másolati példányát 3 évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságok kérésére bemutatni. (Fgy.tv. 17/A. § (7) bekezdése alapján.)

ADATOK FORRÁSA

Az Adatkezelő nem kezel olyan személyes adatokat, amelyeket nem az érintettől gyűjt.

SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI

Az Adatkezelő IX. pontban megjelölt adatfeldolgozói, így különösen tárhelyszolgáltató.

ADATTOVÁBBÍTÁS

Az Adatkezelő a személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja.

 

 

IV.7. Ügyfél elégedettség Mérése

 

 

ÜGYFÉL ELÉGEDETTSÉG MÉRÉSE

ADATKEZELÉS CÉLJA

Az ügyfél elégedettség Adatkezelő általi mérése a Webáruház és az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások minőségének javítása céljából.

KEZELT ADATOK KÖRE

·        a Felhasználó által a kérdőívben önkéntesen megadott adatok.

ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti szolgáltatások ügyfelek visszajelzése alapján történő fejlesztéséhez fűződő Adatkezelői jogos érdek. Az Adatkezelő elvégezte a jogos érdek alátámasztásához szükséges érdekmérlegelési tesztet.

Az Adatkezelő jogos érdeke, hogy a webáruház szolgáltatásainak fejlesztése érdekében a Webáruház szolgáltatásait igénybevevő ügyfeleket felkeresse, és tőlük visszajelzését kérjen a szolgáltatások minőségéről.

TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jelen jogalapon alapuló kezelése ellen az Adatkezelő I. szakaszban megjelölt elérhetőségein. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA

Az Adatkezelő a kérdőíveket legfeljebb azok kitöltésétől számított 1 évig kezeli, ezt követően az adatokat törli, vagy anonimizálja[1].

ADATOK FORRÁSA

Az Adatkezelő nem kezel olyan személyes adatokat, amelyeket nem az érintettől gyűjt.

SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI

Az Adatkezelő IX. pontban megjelölt adatfeldolgozói, így különösen tárhelyszolgáltató.

ADATTOVÁBBÍTÁS

Az Adatkezelő a személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja.

 

IV.8. Elállási jog fogyasztó általi gyakorlása

 

 

ELÁLLÁSI JOG FOGYASZTÓ ÁLTALI GYAKORLÁSA

ADATKEZELÉS CÉLJA

A jogszabályban meghatározott fogyasztó által gyakorolható elállási jog biztosítása.

KEZELT ADATOK KÖRE

·        név, cím, megrendelési adatok (cikkszám, termék neve, megrendelés időpontja) az érintett és a termék(ek) azonosítása céljából;

·        email cím, telefon az érintettel való kapcsolattartás céljából (opcionális);

·        szállítási adatok a termék(ek) visszajutatása céljából;

·        fizetési mód, bankszámlaszám a vételár visszautalása céljából.

ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, amely jogi kötelezettség a 45/2014 Korm. rendelet 20-29.§-ain alapul.

ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA

Az Adatkezelőnek az elállási jog miatt sztornózott számlákat a Számviteli törvény 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őriznie.

ADATOK FORRÁSA

Az Adatkezelő nem kezel olyan személyes adatokat, amelyeket nem az érintettől gyűjt.

SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI

Az Adatkezelő IX. pontban megjelölt adatfeldolgozói, így különösen tárhelyszolgáltató.

ADATTOVÁBBÍTÁS

Az Adatkezelő a személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja.

 

 

IV.9 Szavatossági és jótállási igények

 

 

SZAVATOSSÁGI ÉS JÓTÁLLÁSI IGÉNYEK

ADATKEZELÉS CÉLJA

A jogszabályban meghatározott szavatossági és jótállási igények teljesítése és kezelése.

KEZELT ADATOK KÖRE

·        név, cím, megrendelési adatok az érintett és a termék(ek) azonosítása céljából;

·        email cím, telefon az érintettel való kapcsolattartás céljából (opcionális);

·        szállítási adatok a termék(ek) visszajutatása céljából;

·        fizetési adatok vételár visszautalása céljából.

ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, amely jogi kötelezettség a Ptk. 6:159.-6:174. §-ain, valamint a 45/2014 Korm. rendelet és NGM rendelet rendelkezésein alapul.

ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA

A szavatossági jegyzőkönyv felvételét követő 3 év.

ADATOK FORRÁSA

Az Adatkezelő nem kezel olyan személyes adatokat, amelyeket nem az érintettől gyűjt.

SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI

Az Adatkezelő IX. pontban megjelölt adatfeldolgozói, így különösen tárhelyszolgáltató.

Az Adatkezelő a termék gyártója részére továbbíthatja az érintett adatait, amennyiben az a felhasználói szavatossági jogok teljesítése céljából szükséges.

ADATTOVÁBBÍTÁS

Az Adatkezelő a személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja.

 

IV.10. Kapcsolatfelvétellel összefüggő adatkezelés

 

 

KAPCSOLATFELVÉTELLEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS

ADATKEZELÉS CÉLJA

A Felhasználó részéről kezdeményezett kapcsolatfelvétel során feltett kérdések, észrevételek, vélemények Adatkezelő részéről történő megválaszolása, valamint az ügyfelekkel történő kapcsolattartás leegyszerűsítése.

KEZELT ADATOK KÖRE

Az Adatkezelő által kezelt adatok köre a kapcsolatfelvétel módja szerint eltérő.

Ø  A Weboldalon lévő „kapcsolat” menüpont alatt található elektronikus űrlap kitöltése esetén:

o   név, e-mail cím (kötelező);

o   üzenet tárgya és tartalma (kötelező);

o   küldés időpontja, IP cím (Elkertv. 13./A § (3) bek alapján).

Ø  Az Adatkezelő Webáruházban feltüntetett elérhetőségein való közvetett kapcsolatfelvétel esetén:

o   név;

o   a kapcsolatfelvétel módja szerint: a Felhasználó e-mail címe, telefonszáma, levelezési címe;

o   üzenet tárgya és tartalma, melléklet;

o   küldés időpontja.

ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti Felhasználói hozzájárulás személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez, amelyet az érintett egy külön hozzájárulás megadásáras szolgáló jelölőnégyzet (ún. checkbox) bejelölésével, vagy az Adatkezelővel való kapcsolatfelvétel kezdeményezésével ad meg.

HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSA

A hozzájárulás bármikor visszavonható, ugyanakkor a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA

Az Adatkezelő a személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a kapcsolatfelvételtől számított 1 évig kezeli, feltéve, hogy az adatkezelésnek más jogalapja nincsen. (pl: szerződéskötés, Adatkezelő jogos érdeke).

ADATOK FORRÁSA

Az Adatkezelő nem kezel olyan személyes adatokat, amelyeket nem az érintettől gyűjt.

SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI

Az Adatkezelő IX. pontban megjelölt adatfeldolgozói, így különösen tárhelyszolgáltató.

ADATTOVÁBBÍTÁS

Az Adatkezelő a személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja.

 

IV.11 Facebook/Instagram oldallal kapcsolatos adatkezelés

 

A jelen adatkezelés vonatkozásában regisztrált felhasználónak (a továbbiakban: Regisztrált Felhasználó) minősül a Facebook/Instagram platformon regisztrált természetes személy, aki az Adatkezelő által üzemeltetett Facebook/ Instagram oldalon megjelenő tartalmakat önként követi, megosztja, kedveli vagy az Adatkezelő által megosztott tartalmakhoz hozzászól.

 

 

Facebook/Instagram oldallal kapcsolatos adatkezelés

ADATKEZELŐK SZEMÉLYE

Az Adatkezelő a Facebook/ Instagram oldal üzemeltetése során a közösségi médiaszolgáltatóval (Meta Platforms Ireland Limited.-vel) a GDPR 26. cikke alapján közös adatkezelőnek minősül, mivel a Meta Platforms Ireland Limited és az Adatkezelő – a közösségi platform adta kereteken belül – közösen határozzák meg az adatkezelés célját, és eszközeit.

AZ ADATKEZELŐ ÁLTAL VÉGZETT ADATKEZELÉS TERJEDELME

Az Adatkezelő által üzemeltetett Facebook/Instagram oldalon a közösségi médiaszolgáltató az alábbi funkciókhoz, illetve ehhez kapcsolódó adatkategóriákhoz biztosít hozzáférést az Adatkezelő részére:

·        üzenetküldő szolgáltatáson keresztül kapcsolattartás a Regisztrált Felhasználókkal, amelynek során az adatkezelés a Regisztrált Felhasználók által megosztott tartalmakra korlátozódik.

·        beállíthatóak a Facebook/ Instagram oldal, illetve azon közzétett egyes bejegyzések célcsoportjai (pl: földrajzi elhelyezkedés, korcsoport, nyelv, érdeklődés alapján), amelyek révén az Adatkezelő az egyes tartalmakat – az egyének azonosítása vagy közvetlen megkeresése nélkül – bizonyos csoportok érdeklődési köréhez tud igazítani.

·        oldalelemzésekhez való hozzáférés, amelyek révén az Adatkezelő – a Regisztrált Felhasználók használati szokásainak egyedi elemzésének lehetősége nélkül – információkhoz jut a Facebook/Instagram oldal felhasználók általi használatáról. (például a megtekintések száma, azok földrajzi helye/korcsoportja/neme, a követők száma). Az oldalelemzésekről bővebben ide kattintva olvashat.

ADATKEZELÉS CÉLJA

Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldal, illetve az Adatkezelő által folytatott tevékenység népszerűsítése, az Adatkezelő tevékenységi körébe tartozó hírek, események megosztása, kapcsolattartás a Regisztrált Felhasználókkal, valamint a Facebook/Instagram oldal moderálása.

KEZELT ADATOK KÖRE

A Facebook/Instagram oldal üzemeltetése során az Adatkezelő az alábbi adatokhoz férhet hozzá:

Ø  a Regisztrált Felhasználó által megadott nyilvános felhasználónév;

Ø  a Regisztrált Felhasználó nyilvános profilképe;

Ø  a Regisztrált Felhasználó nyilvános egyéb adatai (pl: szülőváros, lakóhely, ország, születési idő)

Ø  a Regisztrált Felhasználó Facebook/Instagram oldalon való nyilvános tevékenységei, és azok időtartama (pl: oldal, bejegyzések kedvelése, hozzászólás)

Ø  Adatkezelő részére írt üzenetek tartalma, küldés időpontja.

ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti érintett Felhasználó hozzájárulása személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez, továbbá a GDPR 9. cikk (2) bekezdésének e) pontja.

A hozzájárulás bármikor visszavonható, ugyanakkor a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

Moderálás esetén:

Az Adatkezelő fenntartja a jogot arra, hogy a Felhasználók által a Facebook/Instagram oldalra feltöltött hozzászólásokat, bejegyzéseket saját belátása szerint, indokolási kötelezettség nélkül törölje, és/vagy az érintett Felhasználókat letiltsa. Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk 1) bekezdés f) pontja szerinti adatkezelői jogos érdek. Az adatkezelői jogos érdek alátámasztását szolgáló érdekmérlegelési tesztet elkészítette.

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló kezelése ellen. (lásd: jelen Tájékoztató XI. fejezet 6. pont)

ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA

Az Adatkezelő a Regisztrált Felhasználók személyes adatait az adott közösségi platformra irányadó szabályozás szerint kezeli.

·        Facebook: Adatkezelés Szabályzat

·        Instagram: https://privacycenter.instagram.com/policy

A Regisztrált Felhasználó ugyanakkor bármikor jogosult a róla kezelt adatok közösségi platformomról való törlésére.

SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI

Az Adatkezelő IX. pontban megjelölt adatfeldolgozói, így különösen tárhelyszolgáltató.

A Regisztrált Felhasználó által a közösségi platformra feltöltött vagy beküldött nyilvános adatok (pl: bejegyzés, hozzászólás stb.) valamennyi Regisztrált Felhasználó által korlátlanul megismerhetőek és adott esetben tárolhatóak.

ADATTOVÁBBÍTÁS

Az Adatkezelőnek nincs befolyása a közösségi médiaszolgáltató (Meta Platforms Ireland Limited) által gyűjtött adatok feldolgozására, illetve ezen adatok harmadik személyek részére történő továbbítására (ideértve a harmadik országokba történő adattovábbítást is).

 

A Meta Platforms Ireland Limited adatvédelmi tájékoztatója szerint az EGT tagállamokból az Egyesült Államokba és más országokba irányuló adattovábbítás esetén a Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2) az Európai Bizottság által jóváhagyott általános szerződési feltételek szerint jár el.

 

IV.12. Kapcsolattartói, Képviselői adatok kezelése céges partnerek esetén

 

 

KAPCSOLATTARTÓI, KÉPVISELŐI ADATOK KEZELÉSE CÉGES PARTNEREK ESETÉN

ADATKEZELÉS CÉLJA

Az adott szerződés tartama szerint a szerződés megkötése, teljesítése, megszűntetése, illetve szerződéses kedvezmények nyújtása, üzleti kapcsolattartás a céges ügyfelek természetes személy kapcsolattartóival, képviselőivel.

KEZELT ADATOK KÖRE

Az Adatkezelő a szerződéses kapcsolattartókról, képviselőkről az alábbi adatokat kezeli:

Ø  céges kapcsolattartó: név, beosztása, telefonszáma, e-mail címe, valamint az üzleti levelek tartalma;

Ø  céges képviselő: név, beosztása, telefonszáma, e-mail címe, üzleti levelek tartama, aláírási vagy egyéb jogosultság szintje, egyéb közérdekből nyilvános adatok;

ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti adatkezelő, illetve harmadik személy (jelen esetben céges partner) szerződésekkel összefüggő kapcsolattartáshoz fűződő jogos érdeke. Az Adatkezelő a jogos érdek alátámasztására szolgáló érdekmérlegelési tesztet elvégezte.

Az Adatkezelő jogos érdeke: az Adatkezelő és a szerződéses céges partner közötti szerződés teljesítése, a szerződéssel kapcsolatos kapcsolattartás.

TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jelen jogalapon alapuló kezelése ellen az Adatkezelő I. szakaszban megjelölt elérhetőségein. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA

Az Adatkezelő az adatkezelés idejét az alábbi szempontok alapján határozza meg:

Ø  Főszabály szerint a szerződés megszűnését követő öt (5) évig (a Ptk. 6:22. § (1) bekezdése szerinti általános elévülés szabályok alapján);

Ø  Amennyiben a személyes adatok feltüntetésre kerülnek adózási kötelezettség teljesítéséhez szükséges dokumentumokban, úgy az adatok annak a naptári évnek az utolsó napjától számított öt (5) évig kerülnek tárolásra, amelyben adóról bevallást, adatbejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, adatbejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni;

Ø  Amennyiben a személyes adatok a céges partnerrel kötött szerződésben, egyéb számviteli bizonylaton feltüntetésre kerülnek, úgy a szerződés megszűnésétől számított nyolc (8 évig) kerülnek tárolásra (Számviteli törvény 169. § (2) bekezdése alapján).

ADATOK FORRÁSA

A személyes adatok forrása a szerződéskötés folyamatától függően az érintett munkaadója (Adatkezelő szerződéses partnere), közhiteles nyilvántartások, illetve adott esetben maga az érintett.

SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI

Az Adatkezelő IX. pontban megjelölt adatfeldolgozói, így különösen tárhelyszolgáltató.

ADATTOVÁBBÍTÁS

Az Adatkezelő a személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja.

 

IV.13. Hírlevél szolgáltatás

 

 

HÍRLEVÉL SZOLGÁLTATÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS

ADATKEZELÉS CÉLJA

Az Adatkezelő által írt és szerkesztett hírlevelek e-mailben történő kiküldése a feliratkozott Felhasználók részére. Az adatkezelés a hírlevél-szolgáltatásra való feliratkozás esetében kizárólag hírlevelek küldése céljából történik.

KEZELT ADATOK KÖRE

 

Ø  név érintett azonosítása céljából;

Ø  e-mail címét a feliratkozás megerősítése, illetve a hírlevelek kiküldése céljából (kötelező).

Az érintett részéről történő hiányos, hibás, vagy nem megfelelő tartalmú adatszolgáltatás azzal a következménnyel jár, hogy az Adatkezelő az érintett részére nem tud hírleveleket küldeni.

Az Adatkezelő külön nyilvántartást vezet a hírlevél-szolgáltatásra való feliratkozás körében megadott adatokról azzal, hogy a megadott adatok helyességét nem ellenőrzi.

ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti érintett hozzájárulása személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez, amelyet az érintett egy külön feliratkozásra vonatkozó jelölőnégyzet (ún. checkbox) bejelölésével ad meg.

HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSA

(leiratkozás)

Az érintett bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről az alábbi módokon, amely egyben a hozzájárulás visszavonásának is minősül:

Ø  a feliratkozónak megküldött Hírlevél alján található „leiratkozom” linkre kattintással vagy az Adatkezelőnek írt e-mailben (info@evenergy.hu);

Ø  személyesen, vagy postai úton az Adatkezelő címén.

Ugyanakkor a hozzájárulás visszavonása (leiratkozás) nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA

A feliratkozó hozzájárulásának visszavonásáig, azaz hírlevélről való leiratkozásig, ennek hiányában addig, amíg azok a weboldal szolgáltatásához és a jelen Tájékoztatóban lévő célok teljesítéséhez szükségesek, de legfeljebb a hozzájárulástól számított 10 évig. Ezt követően a személyes adatok – a feliratkozás megerősítésének hiányában – véglegesen törlésre kerülnek.

ADATOK FORRÁSA

Az Adatkezelő nem kezel olyan személyes adatokat, amelyeket nem az érintettől gyűjt.

SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI

Az Adatkezelő IX. pontban megjelölt adatfeldolgozói, így különösen tárhelyszolgáltató.

ADATTOVÁBBÍTÁS

Az Adatkezelő a személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja.

 

IV.14. Az érintett hozzájárulásával kapcsolatos adatkezelés

 

 

Az érintett hozzájárulásával kapcsolatos adatkezelés

ADATKEZELÉS CÉLJA

Az érintett adatkezeléshez adott hozzájárulásának, vagy a hozzájárulás visszavonásának archiválása, a visszavonáshoz kapcsolódó érintetti jogok érvényesítése, továbbá a hozzájárulás meglétének, így az adatkezelés jogszerűségének igazolása.

KEZELT ADATOK KÖRE

A hozzájárulással érintett neve, és egyéb releváns személyazonosító adatai, valamint a hozzájáruló, vagy hozzájárulást visszavonó jognyilatkozat tartama.

ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, amely jogi kötelezettség a GPDR 7. cikk (1) bekezdésén alapul).

ADATOK FORRÁSA

Az Adatkezelő nem kezel olyan személyes adatokat, amelyeket nem az érintettől gyűjt.

ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA

Az adatkezelési igény elévülésig.

SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI

Az Adatkezelő IX. pontban megjelölt adatfeldolgozói, így különösen tárhelyszolgáltató.

ADATTOVÁBBÍTÁS

Az Adatkezelő a személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja.

 

 

IV.15. Érintetti jogok gyakorlásával összefüggő adatkezelés

 

 

Érintteti jogok gyakorlásával összefüggő adatkezelés

ADATKEZELÉS CÉLJA

Az Adatkezelőhöz érkezett, az érintett jelen Tájékoztató X. fejezetében nevesített GDPR szerinti – személyes adatokhoz való hozzáférésére, azok helyesbítésére, törlésére vagy kezelésének korlátozására, és a személyes adatok kezelése elleni tiltakozására, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogára irányuló – kérelmének, beadványának elbírálása és teljesítése, továbbá a GDPR szerinti érintetti jogok érvényesíthetősége.

KEZELT ADATOK KÖRE

Az Adatkezelő által kezelt adatok köre az érintetti jogok gyakorlásának módja szerint eltérő lehet.

Ø  a név, valamint egyéb személyazonosításhoz szükséges adatok (kötelező);

Ø  elérhetőségre vonatkozó adatok (kötelező);

Ø  az érintetthez kapcsolódó üzenet/közlés, illetve mellékletek tartama és időpontja (kötelező).

Az érintett részéről történő elérhetőségére vonatkozó hiányos, hibás adatszolgáltatás azzal a következménnyel jár, hogy az Adatkezelő nem tudja felvenni a kapcsolatot az érintettel, és a kérelmet nem tudja teljesíteni.

ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, amely jogi kötelezettség a GPDR 15 - 22. cikkein alapul.

ADATOK FORRÁSA

Az Adatkezelő nem kezel olyan személyes adatokat, amelyeket nem az érintettől gyűjt.

ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA

Az adatkezelési igény elévülésig.

SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI

Az Adatkezelő IX. pontban megjelölt adatfeldolgozói, így különösen tárhelyszolgáltató.

ADATTOVÁBBÍTÁS

Az Adatkezelő a személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja.

 

IV.16. Jogi igények érvényesítése

 

 

JOGI IGÉNYEK ÉRVÉNYESÍTÉSE

ADATKEZELÉS CÉLJA

A jogi igények előterjesztése, érvényesítése és védelme, ideértve különösen a peren kívüli egyezség megkötését, a tartozáselismerés megtételét, illetve az egyezség betartásának monitorozását, a fizetési felszólítás kiküldését is, továbbá a peres és nemperes (közjegyzői fizetési meghagyás, végrehajtás) eljárásokat az illetékes hatóságok előtt.

KEZELT ADATOK KÖRE

Adatok kategóriái:

·     személyazonosító adatok (név, születés hely és idő, lakcím);

·     elérhetőségre vonatkozó adatok (lakcím, e-mail);

·     szerződéssel, megrendeléssel kapcsolatos adatok (különösen: megrendelt termékek, ár);

·     tartozásadatok.

ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti Adatkezelő jogi igények előterjesztéshez, érvényesítéséhez vagy védelméhez fűződő jogos érdeke. Az Adatkezelő elvégezte a jogos érdek alátámasztásához szükséges érdekmérlegelési tesztet.

Az Adatkezelő jogos érdeke, hogy a szerződéssel vagy károkozással kapcsolatos jogi igényeit előterjeszthesse, érvényesíthesse vagy megvédhesse függetlenül attól, hogy erre bírósági eljárás, közigazgatási, vagy egyéb, nem bírósági útra tatozó eljárás keretében kerül-e sor.

TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jelen jogalapon alapuló kezelése ellen az Adatkezelő I. szakaszban megjelölt elérhetőségein. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

ADATOK FORRÁSA

Az érintett, illetve a káreseménnyel, jogvitával érintett egyéb felek, valamint nyilvános adatbázisból, vagy közhiteles nyilvántartásból való lekérdezés

ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA

A szerződés megszűnésétől, vagy a káreseményről való tudomásszerzéstől számított 5 év, amely a Ptk. szerinti általános öt éves elévülési idő alapján került megállapításra.

SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI

A jogi igény előterjesztésében, érvényesítésében vagy védelmében részt vevő ügyvédi iroda, jogi tanácsadó, illetékes hatóságok (közjegyző, bíróság, végrehajtó), illetve egyéb jogvitában részvevő személyek (így különösen egyéb tanúk).

ADATTOVÁBBÍTÁS

Az Adatkezelő a személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja.

 

V. Webáruházban lévő Cookiek

 

 

MUNKAMENET SÜTIKKEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

ADATKEZELÉS CÉLJA

A Webáruház megfelelő működésének „munkamenet” sütik/cookiek elhelyezésével történő biztosítása, az érintett viselkedésének anonim módon való figyelemmel kisérése, a csalások, jogellenes tevékenységek kiszűrése.

KEZELT ADATOK KÖRE

munkamenet azonosító IP-cím (anonimizált), dátumok, időpontok

ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A GDPR 6) cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti Adatkezelő Webáruház-szolgáltatásának nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges adatok kezeléséhez fűződő jogos érdeke. Az Adatkezelő elvégezte a jogos érdek alátámasztásához szükséges érdekmérlegelési tesztet.

Az Adatkezelő jogos érdeke, hogy a Webáruház működéséhez elengedhetetlenül szükséges cookiekat a Webáruházban elhelyezhesse.

TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jelen jogalapon alapuló kezelése ellen az Adatkezelő I. szakaszban megjelölt elérhetőségein. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA

Az egyes cookiek adattárolási idejéről az Adatkezelő Webáruházon található Cookie Tájékoztatójából tájékozódhat. Az adatkezelési időtartam meghatározásának szempontjai:

·        munkamenet sütik: böngésző bezárásáig;

·        használatot elősegítő, támogató sütik: legfeljebb hat (6) hónapig;

SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI

Az Adatkezelő IX. pontban megjelölt adatfeldolgozói, így különösen tárhelyszolgáltató.

ADATTOVÁBBÍTÁS

Az Adatkezelő a személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja.

 

 

STATISZTIKAI CÉLÚ SÜTIKKEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

ADATKEZELÉS CÉLJA

A Google LLC. által nyújtott Google Analytics cookiek elhelyezésével statisztikai célú anonim adatok gyűjtése a weboldal fejlesztése, javítása érdekében, valamint a felhasználói viselkedés anonim módon való figyelemmel kisérése, a csalások, jogellenes tevékenységek kiszűrése.

KEZELT ADATOK KÖRE

 

A Google lehetővé teszi ügyfeleinek, hogy a látogatói IP-címének anonimizálását kérjék, ennek hiányában az IP-anonimizálás nélkül alkalmazott statisztikai sütik eltárolják a látogató IP-címét, így közvetve alkalmasak személyes adat gyűjtésére. A Google Analytics cookiek az alábbi adatokat gyűjtik:

Ø  a weboldalhoz kapcsolódó eszköz IP-címe;

Ø  a böngészés időpontja, földrajzi helye;

Ø  az érintett böngészőjének típusa;

Ø  az érintett által használt operációs rendszer;

Ø  az érintett által a weboldalon végzett tevékenységek.

ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti érintett Felhasználó hozzájárulása személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez, amelyet az érintett a Webáruház felkeresését követően a cookie-kezelő felületen (ún. cookie banner) történő statisztikai célú cookiek engedélyezésével ad meg.

HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSA

A hozzájárulás bármikor visszavonható, ugyanakkor a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA

A cookiek az általuk gyűjtött adatokat böngésző bezárásáig, de legkésőbb a hozzájárulás megadásától számított 2 évig tárolják. Az egyes – eltérő funkciójú – statisztikai célú cookiek pontos adattárolási idejéről a Webáruházban található Cookie Tájékoztatóból tájékozódhat.

SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI

Az Adatkezelő, valamint a Google Analytics szolgáltatás nyújtó Google LLC.

ADATTOVÁBBÍTÁS

Az Adatkezelő az adatokat a Google LLC, mint adatfeldolgozó részére harmadik országba, USA-ba továbbítja. Ugyanakkor adattovábbítás garanciáját jelenti a Google Európai Bizottság által jóváhagyott általános szerződési feltételei (Standard Contractual Clauses).

 

 

CÉLZÓ/HIRDETÉSI CÉLÚ SÜTIKKEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

ADATKEZELÉS CÉLJA

A célzó/hirdetési célú cookiek elhelyezésével annak biztosítása, hogy a Felhasználó számára a lehető legrelevánsabb hirdetések jelenjenek meg a Webáruházban. 

KEZELT ADATOK KÖRE 

Az Adatkezelő által elhelyezett hirdetési célú cookiek nem alkalmasak arra, hogy a Felhasználók személyét azonosítsák. Az ilyen cookiek az alábbi adatokat gyűjtik:

·        a böngészés időpontja, földrajzi helye;

·        a weboldalhoz kapcsolódó eszköz anonimizált IP-címe;

·        a Felhasználó böngészőjének típusa;

·        a Felhasználó által használt operációs rendszer;

·        a Felhasználó által előzőleg meglátogatott honlap URL-je, amely őt a weboldalra irányította;

·        Felhasználó által weboldalon végzett tevékenységek.

ADATKEZELÉS JOGALAPJA

a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti érintett Felhasználó hozzájárulása személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez, amelyet a Felhasználó a Webáruház felkeresését követően a cookie-kezelő felületen (ún. cookie banner) történő marketing célú cookiek engedélyezésével ad meg.

HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSA

A hozzájárulás bármikor visszavonható, ugyanakkor a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA

A cookiek az általuk gyűjtött adatokat böngésző bezárásáig, de legkésőbb a hozzájárulás megadásától számított 2 évig tárolják. Az egyes – eltérő funkciójú – marketing célú cookiek adattárolási idejéről a Webáruházban található Cookie Tájékoztatóból tájékozódhat.

SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI

Az Adatkezelő adatfeldolgozói, így különösen Google LCC.

PROFILALKOTÁS

Az Adatkezelő igénybe veszi a Google LCC. által nyújtott konverziókövető szolgáltatás (Google Ads), amely a célzó és hirdetési cookiek által gyűjtött adatokat profilalkotásra és a profilalkotáson alapuló viselkedés alapú reklám megjelenítésére használja. A Google Ads szolgáltatást nyújtó Google LCC. a hozzájárulást megadó Felhasználók személyes jellemzőit, preferenciáit anonim módon elemzi, és az így kapott adatok alapján megjósolja a Felhasználó várható viselkedését, érdeklődési körét annak érdekében, hogy személyre szóló ajánlatokat, reklámokat jeleníthessen meg a Felhasználók részére. 

 

 

VI. A belföldi adattovábbítás esetleges címzettjei

 

(1)    Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat nem adja át, illetve nem teszi hozzáférhetővé jogosulatlan harmadik felek számára, ugyanakkor az Adatkezelő az általa nyújtott egyes szolgáltatások során igénybe veheti más önálló adatkezelők szolgáltatásait is, akik számára kivételes esetben korlátozott hozzáférést biztosít egyes általa kezelt adatokhoz. Az adattovábbítás címzettje lehet különösen:

 

                         i.        az önálló adatkezelőként eljáró ügyvédi iroda, könyvelőiroda, online számlázó partner, adószakértő, amennyiben ehhez Ön kifejezett önkéntes hozzáárulását adja, vagy ha az adattovábbítást jogi kötelezettség írja elő, vagy az adattovábbítás az adatkezelő jogos érdekén alapul, vagy jogi igények előterjesztése, érvényesítése és védelme miatt szükséges;

 

                       ii.        az önálló adatkezelőként vagy adatfeldolgozóként eljáró szállítást, vagy egyetemes postai szolgáltatást nyújtó szolgáltató, vagy bankkártyás fizetés esetén az Adatkezelő által igénybevett bank vagy fizetési szolgáltató, amennyiben ehhez Ön kifejezett önkéntes hozzáárulását adja, vagy az a szerződés (megrendelés, kiszállítás) teljesítése érdekében szükséges;

 

                      iii.        az önálló adatkezelőként eljáró illetékes hatóságok, így különösen rendőrség, egyéb bűnüldöző szervek, bíróság, adóhatóság, amennyiben ehhez Ön kifejezett önkéntes hozzáárulását adja, vagy ha az adatszolgáltatást jogi kötelezettség, vagy az Adatkezelő igényérvényesítéshez fűződő jogos érdeke megkívánja.

 

VII. Adatkezelő kötelezettségvállalásai

 

(1)    Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy minden olyan esetben, ha az Adatkezelő az érintett által szolgáltatott adatokat az eredeti adatkezelés céljától eltérő célra kívánja felhasználni, úgy erről az érintettet haladéktalanul tájékoztatja, és ehhez az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg amennyiben az adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekén alapul, úgy lehetőséget biztosít az érintett számára, hogy az adatkezelés ellen tiltakozzon.

 

(2)    Az Adatkezelő kijelenti, hogy nem gyűjt olyan adatokat, amelyek a GDPR 9. cikk (1) bekezdése szerint a személyes adatok különleges kategóriájába tartozik, így különösen faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatokat, valamint egészségügyi adatokat és szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatokat.

 

(3)    Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus e-mail címek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak a fentiekben meghatározott célok érdekében kezeli. Az érintett által megadott e-mail címekre – hírlevélre való feliratkozás hiányában – hirdetésnek minősülő tájékoztató vagy egyéb reklám anyagokat nem küld. Nem minősül reklámnak a megrendelés visszaigazolásáról szóló e-mail, a szolgáltatás igénybevételéhez szorosan kapcsolódó tájékoztatás (például tervezett karbantartás miatti leállás), vagy az Adatkezelő által küldött elektronikus számla.

 

(4)    Az Adatkezelő kijelenti, hogy a marketing célú cookiekkal kapcsolatos adatkezelési tevékenység kivételével nem végez az érintettek személyes jellemzőire, tulajdonságaira vonatkozó módszeres és kiterjedt értékelést, amely automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást – alapul.

 

VIII. Adatbiztonság

 

(1)    Az Adatkezelő minden tőle elvárható intézkedést megtesz a személyes adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisítés, vagy véletlen megsemmisítés és sérülés, illetve az alkalmazott technika megváltozásából eredő hozzáférhetetlenné válás ellen. Az adatok biztonságáról az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.

 

 

(2)    Az esetleges adatvédelmi incidenst az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Az Adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket.

 

(3)    Az Adatkezelő a munkavállalókkal, alkalmazottakkal a személyes adatok kezelésére vonatkozóan titoktartási kötelezettséget ír elő. A személyes adatokhoz való hozzáférést az Adatkezelő jogosultsági szintek megadásával korlátozza.

 

(4)    A számítógépen, illetve hálózaton tárolt személyes adatok biztonsága érdekében az Adatkezelő gondoskodik az elektronikus úton folytatott bejövő és kimenő kommunikáció ellenőrzéséről, az informatikai rendszereket jelszóval és tűzfallal védi, és megfelelő védelmet biztosító vírusvédelemmel látja el.

 

(5)    A manuális (papíralapú) kezelésű személyes adatok biztonsága érdekében az Adatkezelő által kezelt személyes adatokat zárható szekrényben őrizi. Az Adatkezelő a papír alapon kezelt személyes adatokat iratmegsemmisítő használatával, vagy iratmegsemmisítési tevékenységre szakosodott szolgáltató közreműködésével semmisíti meg.

 

IX. Adatfeldolgozók

 

(1)    Az Adatkezelő a személyes adatok szakszerű feldolgozása érdekében – ilyen tevékenység ellátására irányuló külön szerződés vagy egyoldalú kötelezettségvállalás alapján – adatfeldolgozó céget bíz meg, amely az Adatkezelő utasításainak és döntéseinek megfelelően az adatkezeléséhez kapcsolódó technikai műveleteket végzi el.

 

(2)    Az Adatfeldolgozók saját hatáskörben, önálló döntést nem hozhatnak, kizárólag az Adatkezelővel kötött adatfeldolgozói szerződésben foglaltak, illetve az Adatkezelő által részükre adott utasítások szerint jogosultak, illetve kötelesek eljárni. Az adatfeldolgozóknak adott utasítások jogszerűségéért az Adatkezelő tartozik felelősséggel. Az adatfeldolgozó az Adatkezelő által megküldött adatokkal saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet.

 

(3)    Az Adatkezelővel adatfeldolgozói tevekénység ellátására irányuló szerződéses jogviszonyban lévő adatfeldolgozók adatai és az általuk ellátott adatkezelési tevékenységek:

 

Adatfeldolgozók listája

NÉV

SZÉKHELY

ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG

ELÉRHETŐSÉG

Amazon Web Services EMEA SARL

410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210, USA

Tárhelyszolgáltató

adattárolás, szerver szolgáltatás

https://aws.amazon.com/contact-us/compliance-support/

Shoprenter Kft.

4028 Debrecen, Kassai út 129.

Webáruház tárhelyszolgáltató

megrendelések feldolgozáshoz kapcsolódó adatokat online tárolása

info@shoprenter.hu

Websupport Magyarország Kft.

1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

Webmail szolgáltató

elektronikus levelezési rendszerrel kapcsolatos adattárolás

support@websupport.hu

Billingo Technologies Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1133 Budapest, Árbóc utca 6. I. em.

Online számlázó partner

számlázási szolgáltatás nyújtása a jogszabálynak megfelelő számla számítástechnikai eszköz útján való kiállítása céljából

hello@billingo.hu

Google LLC.

18 Lower Leeson Street, Dublin 2, DO2 HE97, Írország

Webstatisztika:

weboldali statisztikák (Google Analytics), remarketing (Google Ads)

https://policies.google.com/privacy?hl=hu

 

 

X. Tájékoztatás az érintett jogairól

 

Az adatkezeléssel érintett természetes személyt a GDPR rendelettel összefüggésben az alábbi jogok illetik meg, amely jogok az Adatkezelő e-mail címére (info@evenergy.hu) benyújtott kérelemmel vagy telefonon +3630/278-8596), illetve postai úton (2092 Budakeszi, Batthyány utca 1/A.) is gyakorolhatóak. Az Adatkezelő az érintett adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeire, a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon – a kérelem rendkívüli összetettsége esetén kivételesen két hónapon – belül érdemben válaszol, amennyiben a kérelmező személy elérhetőségét megfelelő módon az Adatkezelő rendelkezésére bocsátotta.

 

(1)    Hozzáférés joga: az érintett jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon ahhoz, hogy az Adatkezelő róla milyen adatokat kezel, illetve, hogy azokat milyen jogalapon, milyen célból, mennyi ideig kezeli; továbbá, hogy az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, és mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait; illetve, hogy személyes adatai milyen forrásból származnak. Továbbá hozzáférést kaphat ahhoz az információhoz is, hogy az Adatkezelő alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, ideértve a profilalkotást is. Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében az Adatkezelő köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

 

(2)    Helyesbítéshez való jog: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Továbbá az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. Feltéve, hogy a helyesbítés nem más által tett nyilatkozat, vagy objektív módon rögzített (pl: biológiai vagy fizikai jellegzetességek megfigyelése, mérése, pl: képmás, röntgenfelvétel, stb.) adatok helyesbítésére irányul.

 

(3)    A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): az érintett jogosult arra, hogy – amennyiben ennek feltételei fennállnak – úgy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Így különösen, ha az adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték; az érintett visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; az adatokat jogellenesen kezelték; vagy az érintett eredményesen tiltakozik az adatkezeléssel szemben, továbbá ha jogszabály írja elő az adatok törlését; vagy az érintett 16. életévét nem töltötte be. Az Adatkezelő kivételes esetben az érintett törlési kérelmét megtagadhatja, így különösen, amennyiben az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

(4)    Az adatkezelés korlátozásához való jog: az érintett kérelmezheti a személyes adatok kezelésének korlátozását, ha a) vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben addig, amíg az Adatkezelő ellenőrizi a személyes adatok pontosságát); b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez; vagy d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben addig, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben). Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az adatkezelést korlátozták, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintetett előzetesen tájékoztatja.

 

(5)    Az adathordozhatósághoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat elektronikus formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére az Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés hozzájáruláson, szerződésen alapul és automatizált módon történik. Ugyanakkor a jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

(6)    A tiltakozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból kifolyólag bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást, valamint ha az adatkezelés közvetlen üzletszerzés érdekében történik. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

(7)    Hozzájárulás visszavonásához való jog: az érintettet megilleti a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

XI. Tájékoztatás a jogorvoslati lehetőségekről

 

Az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy az általa tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén a jogsérelem orvoslása érdekében elsősorban az Adatkezelőhöz, mint személyes adatainak kezelőjéhez fordulhat az Adatkezelő fent megjelölt elérhetőségein (e-mail: info@evenergy.hu; telefon: +3630/278-8596; cím: 2092 Budakeszi, Batthyány utca 1/A]) vagy jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél az alábbiak szerint:

  • panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; honlap: www.naih.hu; e-mailcím: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefon: +36 (1) 391-1400; vagy
  • a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes bírósághoz fordulhat, amely ügyben a bíróság soron kívül jár el. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso weboldalon.

 

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot a jelen Tájékoztató megváltoztatására, illetőleg az Európai Unió vagy a magyarországi jogszabályok változásainak megfelelő módosítására. Ebben az esetben az Adatkezelő a frissített változatot közzéteszi. Az érdemi változásokról az Adatkezelő mindig megfelelő tájékoztatást nyújt.

 

Kelt: Budapest, 2023.03.10.

 

Evenergy

 

 

[1] Az anonimizálás olyan eljárás, amelynek eredményeként az érintett nem vagy többé nem azonosítható. A GDPR hatálya az anonim adatokra nem terjed ki.